habitatge

Denegats un 26% dels ajuts al lloguer al Vallès Occidental durant el 2019

La manca de disponibilitat pressupostària del Ministeri de Foment i un canvi de criteris de valoració de l'Agència d'Habitatge de Catalunya exclouen moltes persones sol·licitants

per RubiTV.cat , 24 de gener de 2020 a les 18:00 |
El Consell Comarcal reclama més diners a la Generalitat | Marta Casas
Aquesta informació es va publicar originalment el 24 de gener de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha mostrat la seva preocupació per la denegació d'un 26% de les sol·licituds d'ajut al lloguer del Vallès Occidental durant el 2019, a causa de la manca de finançament i per canvis en la normativa d'adjudicació per part del Ministeri de Foment i l'Agència Catalana d'Habitatge. Una xifra que augmenta fins el 30% si es tenen en compte només els 12 municipis que atén l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

El ple del Consell Comarcal va aprovar ahir l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió de l'Oficina Comarcal d'Habitatge per al 2020, però al mateix temps reclama un major finançament per part de la Generalitat i que el govern espanyol incrementi la dotació pressupostària del Pla de Vivenda.


Aquesta situació s’ha volgut reflectir en una Moció presentada pel govern del Consell Comarcal i aprovada per unanimitat. El govern municipal de Rubí, format pels grups municipals de PSC i En Comú Podem, presentarà al ple del proper dimecres una moció en el mateix sentit, tal com consta a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.
 
Durant l’any 2019, l’Oficina Comarcal d’Habitatge va tramitar 328 expedients d’ajuts per al lloguer. D’aquests, amb el pressupost disponible i els nous criteris del Ministerio de Fomento i de l’Agència Catalana d’Habitatge, un total de 127 cobraran l’ajut, el que significa el 38’7% dels sol·licitants.


Si s'hagués comptat amb el finançament, i sense els canvis en els criteris per a l'adjudicació, els ajuts haurien arribat a 229 persones, és a dir, un 69,8%. L’any 2018 l’ajut va arribar a 226 persones, un 77’9% de les sol·licitants.

1.271 ajuts denegats per manca de disponibilitat pressupostària del Ministeri de Foment

Pel què fa als ajuts per al pagament del lloguer del Ministeri de Foment, durant el 2019 se n'han tramitat 328 en els dotze municipis que gestiona l'Oficina Comarcal d'Habitatge, i se n'han denegat 78, 60 per la falta de disponibilitat pressupostària del Ministeri. Al conjunt de la comarca, comptant els 23 municipis, les sol·licituds denegades per aquest motiu ascendeixen a 1.271, el que suposa un 26,2% de les presentades.

A Rubí, l'any 2019 s'han presentat un total de 627 sol·licituds d'ajuts que compleixen els requisits de la convocatòria, però 130 no rebran l'ajut per manca de partida pressupostària, un 20,7%.

Per altra banda, en l'aprovació de les bases de la convocatòria de 2019, l'Agència d'Habitatge de Catalunya va introduir canvis en els criteris de valoració respecte el 2018, que afecten principalment el càlcul dels ingressos de les persones sol·licitants dels ajuts. Així, les persones que no han pogut demostrar ingressos suficients amb el nou procediment, han quedat excloses de la convocatòria per no complir els requisits. En concret, 42 peticions s'han informat desfavorablement, mentre que el 2018 només hi va haver 1 cas d'aquestes característiques.

Més diners per a l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal

El Consell Comarcal, doncs, ha aprovat l'addenda de pròrroga del conveni amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge conscient que el finançament previst pot resultar insuficient per a cobrir les despeses derivades del conveni, atès el nombre d'expedients tramitats per l'Oficina. És per això que, en la moció, s'insta l'Agència d'Habitatge de Catalunya a completar la dotació econòmica que es transfereix al Consell Comarcal per donar compliment a l'encàrrec de gestió.

Segons el conveni, l'Agència d'Habitatge de Catalunya fa un primer pagament fix de 22.500€ en concepte de serveis bàsics i a compte de l'aportació màxima, que es farà amb un pagament addicional un cop acreditada l'activitat anual de l'Oficina, tenint en compte els expedients tramitats efectivament fins a un import de 30.000€. Aquesta quantitat no cobreix la totalitat de les despeses previstes, i el Consell Comarcal ha de suportar el finançament de la diferència, 12.871€.

A més, durant el 2019 l'Oficina Comarcal d'Habitatge ha incrementat la seva activitat, i ha atès un total de 2.358 persones, una xifra superior a les 2.389 de 2018 i les 1.860 de 2017; essent els ajuts per al pagament del lloguer el principal dels tràmits que ha gestionat (369).

 

Participació