poum

Oberta una consulta preliminar del mercat per la licitació de la redacció del POUM de Rubí

La consulta permetrà ajustar els plecs de condicions a la realitat i necessitat del municipi

per RubiTV.cat , 8 de juny de 2020 a les 16:00 |
Rubí inicia els tràmits per a la redacció d'un nou POUM | Marta Casas
Amb l’objectiu de preparar correctament la licitació per a la redacció del POUM, el Consistori ha preparat una consulta preliminar de mercat, que es troba actualment activa al Perfil del contractant de la seu electrònica. El ple del passat 28 de maig va aprovar el desistiment del Text Refós del POUM i iniciar la redacció d'un nou document de planejament.Aquest és un procediment previst a l'article 115 de la Llei de contractes del sector públic, que ofereix seguretat a la licitació: s'obtenen dades reals, permetent eliminar o reduir al màxim la possible escletxa que es pugui produir entre la concepció del servei i la realitat de la pràctica habitual del sector. S’informa sobre el procés de licitació, per tal d’aconseguir la màxima participació de les parts interessades, permet determinar si hi ha un nombre suficient d’empreses al mercat que puguin satisfer la prestació i si quedarà garantida la competència, i permet determinar-ne el preu màxim, ajustat a les necessitats.

El POUM objecte de licitació és un document complex que no parteix de zero, ja que l'Ajuntament disposa de molta documentació prèvia, i per tant les tasques i els honoraris per a l'equip de contractació s'han d'ajustar a la realitat i necessitat del municipi. Tot plegat quedarà definit en els plecs de contractació.


La consulta tindrà una durada estimada d’un mes, quan s’elaborarà un informe de resultats i s'hi podran incorporar observacions dels participants que s'inclouran als plecs de condicions. La previsió d’adjudicació dels treballs de redacció del POUM es pot allargar fins a març de 2021.

 

Participació