1 de 10
enquesta de satisfacció ciutadana

La inseguretat ciutadana, principal preocupació de la meitat de rubinencs

La majoria dels participants a l'Enquesta de satisfacció ciutadana proposa augmentar la presència policial i la vigilància

La Policia Local de Rubí ha augmentat la seva presència al carrer | Localpres
per Marta Casas, Rubí, Catalunya | 11 d'abril de 2022 a les 13:05 |
L'Ajuntament de Rubí ha fet públics els resultats de l'Estudi de satisfacció ciutadana i coneixement de la ciutat de l'any 2021, que recull l'opinió de la ciutadania sobre la seva relació amb la ciutat, els serveis municipals i l'evolució del municipi durant l'últim any. En general, la ciutadania mostra un grau elevat de satisfacció de viure a Rubí: un 48,3% diuen estar molt o bastant satisfets de viure-hi, i només un 18,8% asseguren que no ho estan.La inseguretat ciutadana, la preocupació principal dels rubinencs


La inseguretat ciutadana i la delinqüència és la preocupació principal d'un 49,1% dels rubinencs. Un 62,5% la situen com a primera preocupació, un 18,2% l'anomenen en segon lloc i un 6,9%, en tercer. 


Després, els ciutadans expressen com a aspecte que més els preocupa la neteja i el manteniment (12,4%), que també és la segona opció del 28,08% i la tercera del 24,1% dels enquestats. Altres preocupacions dels rubinencs, en major o menor mesura, són el futur - o futur juvenil - les activitats culturals i l'oci, l'atur, el teixit econòmic, el transport privat o l'aparcament.

Pel que fa a la seguretat, és més elevada als entorns més propers: un 79,8% manifesta sentir-se "molt segur" a casa seva, un 46% al seu barri, i un 27,5% a la ciutat en general. De fet, un 42% dels enquestats afirmen que se senten "insegurs" a Rubí, i en especial les dones: mentre que els homes valoren la seguretat a la ciutat amb 5,46 punts, les dones la puntuen amb un 4,21. També expressen més inseguretat tant al seu barri (5,04 per 6,40 dels homes) com a casa seva (7,61 per 8,43).

Les solucions que proposa més d'un 60% de la ciutadania passen per més policia i vigilància, i un 12,6%, un enduriment de les lleis. En un percentatge menys significatiu hi ha qui proposa un control d'immigració (3,6%) i la realització de campanyes educatives (3,2%). Pel que fa a la neteja, un 57,1% dels enquestats creu que cal arreglar i invertir en els carrers i illes de vianants; sancions més severes (10,7%), més policia i vigilància (7,1%) i mantenir i invertir en zones verdes i parcs (7,1%).

En aquest sentit, un 20,4% contesta que la seguretat és l'aspecte que li agradaria que millorés de Rubí, un 14,1%, l'estat dels carrers i el manteniment, i un 11,1% l'oferta d'oci.

 

Participació