Opinió
23/11/2021
Aitor Sànchez
«Hem de teixir un nou paradigma, en el que siguem conscients del nostre privilegi per ser capaços de renunciar i revertir»
08/11/2021
Andrés Medrano
«La revolució passa per lleis valentes que ens portin a posar al servei de l'interès general la riquesa del país»
01/11/2021
Joan Manuel Tresserras
«L’anàlisi crítica del present no proporciona gaires arguments, ni a escala global ni a escala local, per a l’optimisme de la intel·ligència»
22/09/2021
Elena Montesinos
«Alguns dels drets de què ara gaudim van ser fa temps privilegis atorgats als estaments/classes socials superiors»
06/09/2021
Montse Soler
«La crisi generada per la Covid-19 en l’àmbit cultural fa més necessària que mai la implicació de totes les administracions públiques per assegurar-nos que el món cultural segueixi endavant»
05/09/2021
Abel Molina Iniesta
«Com a advocat de família, reitero que no es pot pretendre anar als tribunals per resoldre amb urgència un desacord d'opinió»
23/07/2021
Andrea de Pablos
«Can Fatjó, un barrio obrero que supo tener un gran movimiento vecinal donde se escuchaba y ayudaba a la gente, hoy luce una pintada racista»
22/07/2021
Robert Masalias
«Els ajuntaments han hagut de suportar el pes de la crisi mentre que l’Estat espanyol ha actuat amb una gasiveria incomprensible i injustificable»
06/07/2021
Marta Esparza
«Es tractava d’invertir en infraestructura, en serveis, en seguretat i no pas en buscar el titular buit que no servirà per planificar, gestionar o resoldre els problemes reals de les urbanitzacions de Rubí»
28/06/2021
Betlem Cañizar
«Creiem que hi havia més opcions per a una Festa Major en la què tornar a respirar una mica de la vida que ens ha estat sostreta aquest darrer any per la pandèmia»
Pàgina 1 de 15