Opinió
22/09/2021
Elena Montesinos
«Alguns dels drets de què ara gaudim van ser fa temps privilegis atorgats als estaments/classes socials superiors»
06/09/2021
Montse Soler
«La crisi generada per la Covid-19 en l’àmbit cultural fa més necessària que mai la implicació de totes les administracions públiques per assegurar-nos que el món cultural segueixi endavant»
05/09/2021
Abel Molina Iniesta
«Com a advocat de família, reitero que no es pot pretendre anar als tribunals per resoldre amb urgència un desacord d'opinió»
23/07/2021
Andrea de Pablos
«Can Fatjó, un barrio obrero que supo tener un gran movimiento vecinal donde se escuchaba y ayudaba a la gente, hoy luce una pintada racista»
22/07/2021
Robert Masalias
«Els ajuntaments han hagut de suportar el pes de la crisi mentre que l’Estat espanyol ha actuat amb una gasiveria incomprensible i injustificable»
06/07/2021
Marta Esparza
«Es tractava d’invertir en infraestructura, en serveis, en seguretat i no pas en buscar el titular buit que no servirà per planificar, gestionar o resoldre els problemes reals de les urbanitzacions de Rubí»
28/06/2021
Betlem Cañizar
«Creiem que hi havia més opcions per a una Festa Major en la què tornar a respirar una mica de la vida que ens ha estat sostreta aquest darrer any per la pandèmia»
28/06/2021
Roger Cuartielles
«Amb el temps em vaig adonar que no tenia sentit dissimular res, que aquest joc pervers no duia enlloc i que jo era com era»
23/06/2021
Josep Maria Pijuan
«El terreny joc neutral d’Europa posa al descobert que estem davant d'un país, Espanya, que no s'aguanta per enlloc»
22/06/2021
Andrea de Pablos
«Yo, que estaba a punto de plantarme con un bizcocho de agradecimiento en la próxima reunión del PROCICAT por el año y medio de paz que nos han dado»
Pàgina 1 de 14