1 de 10
Violència masclista

592 denúncies per violència masclista durant el tercer trimestre al Vallès Occidental

Els jutjats continuen denegant gairebé la meitat de les ordres de protecció a la comarca

El partit judicial de Rubí ha rebut 86 denúncies durant el tercer trimestre del 2022 | RubiTV.cat
per Marta Casas, Rubí | 15 de desembre de 2022 a les 12:25 |
L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat aquest dijous l'informe trimestral sobre la violència contra les dones, un recull de dades estadístiques judicials trimestrals relacionades amb la violència masclista a la comarca.

Com recull aquest informe, durant el tercer trimestre de 2022 s'han presentat 592 denúncies per violència contra les dones, unes 7 denúncies diàries, una xifra que és la segona més elevada des de l'any 2013. La més elevada (628) va ser la del segon trimestre de 2022.


El nombre de denúncies ha augmentat un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat, un increment que s'ha donat en totes les unitats territorials: un 5,6% a la demarcació de Barcelona, un 4,1% a Catalunya i fins a un 9,7% al conjunt de l'estat espanyol.

El 84,5% d'aquestes denúncies s'han presentat amb un atestat policial amb denúncia de la víctima, i fins a un 10,5%, amb un part de lesions rebut directament el jutjat. En menor mesura hi ha denúncies presentades directament per la víctima al jutjat, per intervenció policial directa o per un familiar.


Pel que fa als delictes que s'imputen als agressors, el gran gruix són lesions lleus (66,7%), seguit del maltractament habitual (11,4%), trencament de penes i mesures (9,7%) i els delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l'honor (7%). Hi ha un homicidi, que es va registrar al partit judicial de Terrassa.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, s'han admès a tràmit 130 ordres de protecció a la comarca, però gairebé la meitat (49,6%) s'han denegat. Tot i això, és una xifra que se situa per sota de les ordres denegades a la demarcació de Barcelona (59,3%) i al conjunt de Catalunya (54,2%). El partit judicial de Terrassa és el que menys ordres denega (40%), seguit del de Rubí (47,6%), Sabadell (55,8%) i Cerdanyola (57,1%).

Pel que fa a les ordres de protecció que sí que s'han adoptat, també s'han reduït amb relació al trimestre anterior (5,8%), però ha augmentat un 15% respecte al mateix període de l'any anterior. Des de l’inici de la sèrie (2013), només en vuit trimestres - de 39 - les ordres de protecció adoptades són superiors a les denegades.

El sobreseïment provisional és la forma més comuna d'acabar un procediment judicial per violència masclista a la comarca, però també a l'àmbit de Barcelona, Catalunya i Espanya. Entre un 38 i un 49% dels casos acaben amb sobreseïment provisional a totes les unitats territorials, amb una excepció: Rubí, on són un 22,2% dels casos i la majoria dels casos acaben elevant-se a l'òrgan competent. Al Vallès, un 13,3% de les sentències són condemnatòries - la segona xifra trimestral més elevada de la sèrie - i només un 0,6% absolutòries. Per partits judicials, el de Cerdanyola és el que més sentències condemnatòries (16,3%), seguit de Terrassa (15,2%), Rubí (13%) i Sabadell (9%).

 

Participació