1 de 10
urbanisme

Nova modificació del PGO, ara a l'àmbit entre la carretera de Terrassa i de Sabadell

L'actuació pretén resoldre el fort desnivell entre ambdues creant una nova zona verda, i donar final a l'illa d'edificacions amb una nova construcció

L'àmbit on es proposa una modificació del Pla General d'Ordenació | Aj. Rubí
per Marta Casas, Rubí | 28 de desembre de 2022 a les 15:15 |
L'Ajuntament de Rubí ha obert una nova consulta pública prèvia a la modificació del Pla General d'Ordenació, la quarta en poc més d'un mes, ara a l'àmbit situat entre la carretera de Terrassa i la carretera de Sabadell. Es tracta d'un terreny amb un fort desnivell, de sis metres d'alçada, que actua com a barrera per als vianants. L'única alternativa són les escales municipals que el salven, una solució no accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

A més, el front edificat a la carretera de Terrassa acaba en un edifici de planta baixa més set plantes pis, amb una paret mitgera que té un fort impacte visual. És un espai inacabat, que genera mala imatge i que necessàriament s'ha de transformar. Bona part de l'àmbit és propietat privada, i actualment està qualificada completament com a sistema viari i, per tant, no edificable.


L'ordenació futura de l'àmbit podria destinar una part important a una zona verda municipal, i convertir la part de terreny adjacent a la mitgera en edificable. Així, la zona verda permetria resoldre el desnivell entre ambdós vials amb una rampa adaptada per a vianants, i comunicar les carreteres de Sabadell i Terrassa d'una manera més amable. I, per altra banda, es podria construir un edifici adossat a la paret mitgera, evitant l'impacte visual negatiu i dotant d'un final l'extrem nord d'aquella illa d'edificacions. En definitiva, una imatge ordenada d'aquest lloc de la ciutat.

Per tal de dur a terme aquestes actuacions, es proposa la delimitació d'un Polígon d'Actuació Urbanística, que crearia l'oportunitat d'obtenir els terrenys qualificats de vial i zona verda de manera obligatòria i gratuïta.


Modificacions urbanístiques obertes a consulta pública prèvia


Després que la consulta pública prèvia a la modificació del PERI 10.2.1 rebés tres propostes ciutadanes, resten dos processos participatius oberts: un, a l'entorn de la fàbrica Pich Aguilera, on es poden fer aportacions fins aquest dimecres, i un altre, a l'entorn del polígon de Can Sant Joan, on s'hi poden fer fins al pròxim 10 de gener.

Les aportacions a la modificació que ara es planteja a l'entorn de les carreteres de Terrassa i Sabadell es poden fer a través de la plataforma Participa Rubí fins al pròxim 28 de febrer.

 

Participació