1 de 10
ZBE

En marxa el procés per regular la Zona de Baixes Emissions a Rubí

L'Ajuntament obre una consulta pública prèvia a la redacció de l'ordenança reguladora

Senyalització de la Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat | Aj. Sant Cugat
per Marta Casas, Rubí | 13 de gener de 2023 a les 11:34 |
L'Ajuntament ha obert aquest divendres una consulta pública prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions de Rubí, que haurà d'estar implementada al llarg d'aquest any 2023, tal com s'estableix a la Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica i altres instruments de planificació com la Declaració d'Emergència Climàtica, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 i el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, o l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire de Catalunya.

Així, la ZBE és un "instrument de planificació necessari, una obligació legal que la ciutat de Rubí ha de complir", i és per això que l'Ajuntament impulsarà la redacció d'una ordenança que la reguli.


La contaminació de l'aire és el principal risc ambiental per a la salut humana a les grans aglomeracions urbanes, segons l'OMS, i en l'àmbit metropolità s'ha registrat un incompliment sistemàtic dels valors d'immissió fixats per a diversos contaminants - diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) - establerts a les normatives de referència. De fet, en aquest àmbit -  i també a l'àrea metropolitana de Madrid, la justícia europea va determinar que la vida de milers de ciutadans va estar en perill per contaminació.

L'objectiu de la Zona de Baixes Emissions, doncs, és reduir les emissions a l'atmosfera procedents del trànsit rodat, millorar la qualitat de l'aire que es respira a la ciutat, apropar els nivells de contaminants als recomanats per l'OMS i complir amb els límits de la qualitat de l'aire que s'estableixen a la legislació vigent. Totes les mesures necessàries per reduir la contribució del trànsit en els nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutat impliquen reduir el volum de trànsit o promoure una renovació del parc circulant a vehicles menys contaminants.

Tot i que l'establiment de la ZBE ha esdevingut una obligació legal, l'Ajuntament de Rubí ha volgut recordar que en els últims anys ha desenvolupat diverses accions, contemplades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2023, per reduir la contaminació acústica, planificar i allunyar el trànsit, fomentar formes de transport més sostenibles...

La ciutadania podrà fer aportacions prèvies a l'inici de la redacció d'aquesta ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions fins al pròxim 2 de febrer a través de la plataforma Participa Rubí.
 

 

Participació