1 de 10
agenda urbana

Totes les propostes del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Rubí

La ciutadania pot participar, fins al pròxim 3 de febrer, en el procés de priorització

El Saló Urban va ser un primer espai de participació ciutadana per l'Agenda Urbana | Marta Casas
per Marta Casas, Rubí | 16 de gener de 2023 a les 16:02 |
L'Ajuntament de Rubí ha obert un nou procés participatiu per prioritzar les accions del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana 2030, el marc estratègic que permet orientar les decisions i polítiques de desenvolupament urbà cap a una visió global a llarg termini.

Aquest procés s'obre un cop realitzat el treball intern, que es va iniciar al mes de març d'aquest any, i hi han participat tècnics municipals, l'equip de govern, representants dels grups municipals i la ciutadania, a través del Saló Urban


De tot el treball fet en les fases de diagnosi i formulació estratègica, i amb la participació ciutadana en el Saló Urban, s'ha definit un Pla d'Acció que respon a les demandes de tots aquests agents, i que ara es proposa prioritzar les accions.

Aquest procés es podrà fer fins al 3 de febrer a través de la Plataforma Participa Rubí. Cada participant pot donar suport a 3 propostes.


Quines accions es proposen per a la seva priorització?


Accés a l'habitatge social i assequible


L'accés a l'habitatge és un dels problemes socials vigents a la ciutat, i els municipis hi han de donar resposta oferint diverses solucions. L'objectiu de la proposta, doncs, és dissenyar mesures que posin a disposició més habitatges socials i a l'abast de la ciutadania al mateix municipi. 

Així, algunes de les actuacions vinculades a aquesta proposta serien el foment d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatge privat destinada al lloguer assequible, fomentar nous models dotacionals en l'habitatge social, ampliar el parc públic d'habitatge i mesures per promoure la convivència residencial intergeneracional.

Mesures per garantir l'accés a l'habitatge, una de les propostes del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana Foto: Xavier Olmos (Ajuntament de Rubí)


Mobilitat activa i sostenible


Un dels reptes que han d'afrontar les ciutats en un futur immediat és la mobilitat saludable, prioritzant la reducció del trànsit dels vehicles contaminants per millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació atmosfèrica, i també connectar de manera més eficaç espais clau de la ciutat.

Per una banda, les actuacions que es proposen volen reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire, promovent la mobilitat amb vehicles no contaminants i a peu, i digitalitzar el transport públiper millorar la seguretat i el servei.

Així, es proposen diverses accions: implementar una Zona de Baixes Emissions al nucli urbà, ampliar, ordenar i pacificar els usos de l'Illa de Vianants, fomentar l'ús de vehicles no contaminants, ampliar la xarxa ciclable del municipi, implantar un servei públic de vehicles de mobilitat personal compartit, instal·lar aparcaments per a bicicletes i patinets, fomentar l'ús d'apps de vehicle compartit, introduir carrers de vianants als diversos districtes, integrar un model logístic sostenible i digitalitzar el transport públic a les urbanitzacions i els PAE amb el sistema de transport a demanda.

Transformació de l'eix oest de la ciutat


La transformació de l'eix oest de la ciutat ha de facilitar el desenvolupament d'aquesta zona de la ciutat, amb diversos objectius: integrar l'entorn de la Riera al nucli urbà, millorar les connexions entre la zona de la Riera i el centre, dotar la zona oest amb nous equipaments d'ús públic i renaturalitzar l'entorn de la Riera, originant un nou espai verd.

Les actuacions que es vinculen amb aquesta proposta són la connexió de la Font de la Via amb Cova Solera i renaturalitzar la Riera i el Torrent de les Abelles - el projecte que es coneix com a Balcó de la Riera i que l'Ajuntament iniciarà amb la transformació de l'esmentat Torrent -, crear el Centre d'Interpretació de la Riera, integrar urbanísticament l'entorn de la Riera al nucli urbà, construir un nou edifici per fer l'Ajuntament centralitzat, donar suport a la construcció d'una nova estació dels FGC a La Llana, construir una pista poliesportiva a Cova Solera i rehabilitar l'edifici de la Superson.
 

La Riera de Rubí Foto: Marta Casas

Dinamització econòmica


Rubí és una ciutat industrial. Així, l'activitat econòmica del municipi és de vital importància en el desenvolupament de l'estratègia de ciutat, i per això és proposen diverses accions per dinamitzar els diferents sectors econòmics i millorar la competitivitat del teixit industrial i comercial de la ciutat. Els objectius d'aquesta proposta, doncs, són la dinamització d'aquesta activitat econòmica i l'emprenedoria a la ciutat, i fomentar el turisme de negoci.

Les actuacions que es vinculen a aquesta proposta són dissenyar i implementar mesures facilitadores per obrir nous establiments comercials, així com de mesures per a la captació, generació i retenció del talent al teixit empresarial de Rubí; crear el FabLab amb un espai de coworking digital vinculat, crear un Ateneu de fabricació i reparació, dissenyar i implementar estratègies per al foment de sinergies entre el comerç i la indústria, fomentar el turisme de negoci en l'entorn comercial de Rubí, i condicionar l'entorn dels PAE per millorar la competitivitat i atracció d'inversió.

Millorar l'estat de la via pública, l'accessibilitat i el verd urbà


Aquesta és una de les propostes reivindicades per la ciutadania en el marc del Saló Urban. Els objectius d'aquesta proposta són la millora de les voreres i les calçades, el foment de l'accessibilitat integral en carrers i equipaments municipals i la millora de la gestió del verd urbà.

En concret, les actuacions que comportaria aquesta proposta serien implementar accions per millorar i remodelar el verd urbà de la ciutat, millora i manteniment de l'asfaltat i les voreres del municipi, els Polígons d'Activitat Econòmica i les urbanitzacions, i elaborar un Pla d'accessibilitat integral - física, sensorial, visual, auditiva i cognitiva - als carrers i equipaments municipals.

Millora de la planificació urbana


Amb la planificació urbana s'ordena el sòl i es regulen les condicions per a la seva transformació o conservació, i per això és necessari redactar un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que desenvolupi l'estratègia urbana del municipi i generar una nova centralitat que connecti nous itineraris urbans.

En aquest sentit, es planteja que amb la redacció i aprovació del POUM s'ordeni adequadament el sòl industrial de Rubí i es doni impuls a la ciutat dels 15 minuts, un concepte popularitzat per l'alcaldessa de París i que vol definir les ciutats on, tots els seus habitants puguin desenvolupar les seves tasques principals - viure, treballar, abastir-se, cuidar-se, educar-se, descansar - recorrent com a màxim 15 minuts a peu o en bicicleta.
 

Rubí encara un nou planejament urbanístic Foto: Ajuntament de Rubí


Protecció i desenvolupament de la ciutadania en totes les seves etapes vitals


Les ciutats han de vetllar per la protecció i el desenvolupament de tota la ciutadania en totes les seves etapes vitals, i per aconseguir-ho cal seguir augmentant l'oferta de serveis i activitats per als diversos grups d'edat de la població, per donar resposta a les seves necessitats i demandes.

Així, es proposa crear una xarxa de suport emocional per a joves, accions per a la convivència intergeneracional com el projecte Grans Nexes, ampliar l'oferta d'activitats per a la gent gran i dels espais d'oci per al jovent, i desenvolupar noves propostes lúdiques per a la infància i les famílies.

Excel·lència dels serveis educatius


El teixit educatiu és vist com una eina clau per al desenvolupament de la cohesió social, i per això es planteja ampliar els serveis educatius ja existent per crear i consolidar nous itineraris formatius per respondre a les necessitats dels joves i consolidar la Taula per a l'èxit educatiu de Rubí.

A més de la constitució d'aquesta Taula, es proposa crear l'Escola de Segona Oportunitat i posar en funcionament l'Escola d'Hostaleria de Rubí.

Marca de ciutat


El posicionament de les ciutats és un element essencial per executar projectes de ciutat, i aprofitar recursos financers externs provinents d'altres administracions. L'objectiu d'aquesta proposta és impulsar la marca de ciutat arreu del territori com a tret d'identitat, orgull i símbol de diversitat, creativitat i talent; aprofitar aquestes fonts de finançament externes a les actuacions municipals planificades, i integrar el municipi en diverses xarxes nacionals i internacionals.

Les actuacions de la proposta són difondre el projecte COLOR "com a tret característic de la identitat de la ciutat", dissenyar accions estratègiques per impulsar la indústria cultural local, i recuperar i divulgar la memòria i el patrimoni històric de Rubí.
 

Cal Corrons, un dels elements del patrimoni històric de Rubí Foto: GCMR - CER


Integració de l'eix est de la ciutat al nucli urbà


Amb l'objectiu de recuperar i integrar la zona est de la ciutat al nucli urbà, amb dos projectes estratègics: l'adequació de l'avinguda de l'Estatut com a via pacificada al trànsit i la integració i condicionament del Parc de Ca n'Oriol com a parc urbà de referència de la ciutadania.

En aquest punt també s'ha inclòs la demanda de construcció d'un Hospital de referència per a la ciutat, que estaria ubicat en una zona de l'actual parc agrícola de Ca n'Oriol, segons la reserva de terrenys que es va fer al 2009.

Millora de la seguretat i el civisme


La principal preocupació de la ciutadania de Rubí segons les últimes enquestes és la seguretat, i així es va fer palès al procés participatiu del Saló Urban el passat 15 d'octubre. Millorar el civisme i la seguretat és essencial per millorar la convivència a la ciutat. 

Així, les actuacions vinculades a aquesta proposta són la instal·lació de càmeres de videovigilància al Pinar i a les urbanitzacions, el desplegament de diverses mesures de control i seguretat a la zona centre i a Les Torres i l'ampliació del servei d'agents cívics amb equips específics per barris.

Mesures d'eficiència energètica i per a la resiliència climàtica


Amb l'objectiu de reduir els efectes negatius del canvi climàtic a les ciutats, aquesta proposta planteja diverses actuacions encaminades, especialment, a adoptar mesures de lluita contra aquest fenomen i millorar l'eficiència energètica dels edificis municipals. Tot plegat, per poder gaudir de ciutats més sostenibles, saludables, verdes i amb més espais de gaudi per a la ciutadania.

Així, es proposa la rehabilitació energètica dels equipaments municipals, instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis de la ciutat, implementar un sistema de reg intel·ligent a l'entorn natural, fomentar un sistema de gestió agrària i forestal de consum zero, implementar un nou model de recollida de residus, implementar refugis climàtics i saludables de referència als barris, dissenyar una base de dades de subproductes per al seu reaprofitament i contribució a l'economia circular de la ciutat, que les entitats i escoles de Rubí apadrinin espais verds, i dissenyar i desenvolupar els entorns escolars verds.
 

Els comerços de l'illa ja apliquen el sistema de recollida porta a porta Foto: Marta Casas


Digitalització de l'administració


Les administracions públiques han d'incorporar la digitalització en els seus processos i implementar mesures que millorin l'atenció a la ciutadania. Així, la gestió pública és més eficient, més transparent i facilita la participació ciutadana. Abans, però, cal eliminar la bretxa digital existent i dissenyar un nou model digital de ciutat per gestionar dades, visualitzar-les i explotar-les.

La proposta comportarà les següents actuacions: implementar eines digitals i nous procediments de millora d'atenció a la ciutadania, crear el Centre de Control de Dades, implementar el Pla de Govern Obert, dissenyar un bessó digital de la ciutat, fomentar l'entorn digital per a la col·laboració entre empreses i ajuntament, crear una ciberteca municipal, impulsar un pla de formació per a l'adquisició de capacitats digitals, dissenyar un sistema de Gestió Municipal Assistida per Ordinador, i implementar mesures per reduir la temporalitat dels treballadors municipals i potenciar el seu talent, i per a la racionalització i planificació en la contractació pública.
Participació