1 de 10
calendari fiscal

Aquest és el calendari fiscal de Rubí del 2024

El 2024 està marcat per una pujada de l'IBI i la taxa d'escombraries, i un nou rebut comarcal per al tractament de residus

per RubiTV.cat, Rubí | 18 de gener de 2024 a les 12:38 |

La Tresoreria Municipal ja ha aprovat el calendari fiscal per a l'any 2024, que estableix les dates o períodes de pagament de cadascun dels impostos segons si els rebuts estan domiciliats o no.

Els conceptes que recapta l'Organisme de Gestió Tributària per l'Ajuntament de Rubí són l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i el recàrrec de l'IBI per a habitatges buits desocupats permanentment, la taxa per la gestió dels residus domèstics i comercials, per entrada de vehicles (guals), la taxa de les parades del mercat ambulant, pel manteniment del cementiri municipal, l'impost sobre béns immobles (IAE) i els impostos sobre béns immobles rústics i béns immobles rústics construïts.

Els impostos d'aquest 2024 han estat marcats per una pujada del 12% en l'IBI i una pujada del 33% de la taxa d'escombraries, entre d'altres.Aquest any, a més, els rubinencs hauran de pagar un nou rebut comarcal per al tractament de residus, després que l'Ajuntament cedís al Consell Comarcal la gestió de les fraccions resta, orgànica i voluminosos. D'aquest nou rebut, però, encara se'n desconeix la data.
 

Quan es pagarà cadascun dels impostos?

Impost sobre Béns Immobles

Les persones que tenen el pagament de l'impost domiciliat, rebran els cobraments els dies 2 de maig, 1 de juliol, 1 d'octubre i 2 de desembre. Les llars que no el tenen domiciliat, el podran pagar des del 2 de maig fins al 5 de juliol.En aquella mateixa franja, els habitatges desocupats permanentment també hauran de pagar el recàrrec, i per als que ho tinguin domiciliat, el cobrament es farà l'1 de juliol.

Pel que fa als béns immobles de naturalesa rústica i rústics construïts, el pagament es podrà fer des del 2 de setembre fins al 4 de novembre, i aquells que ho tinguin domiciliat rebran el rebut el 4 de novembre.

Taxa per a la gestió dels residus

Pel que fa als residus domèstics, les persones que tenen el pagament de l'impost domiciliat hauran de pagar dos rebuts: els dies 3 de juny i 4 de novembre. El període de cobrament en voluntària serà del 5 de maig al 7 de juliol.

Per als residus d'activitats comercials i industrials hi ha tres fraccions per als rebuts domiciliats: els dies 2 de maig, 1 de juliol i 1 d'octubre. Pel que fa al pagament de la taxa quan no està domiciliat, es podrà fer del 2 de maig al 7 de juliol.

Guals

La taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voreres, és a dir, els guals, es podrà pagar entre el 2 de maig i el 5 de juliol si no es té domiciliat. En cas dels rebuts domiciliats, es faran dos pagaments: la primera fracció, el 3 de juny, i la segona, el 4 de novembre.

Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

El període de cobrament en voluntària serà del 26 de març al 27 de maig, i les domiciliacions seran el 2 d'abril.

Altres impostos i taxes

Altres impostos que han de pagar determinades activitats de Rubí són l'Impost sobre Activitats Econòmiques (del 16 de setembre al 18 de novembre, o l'1 d'octubre i el 2 de novembre), la taxa de les parades del mercat ambulant (del 2 de juliol al 5 de setembre, o el 2 de setembre i el 4 de novembre) o la taxa per a la conservació i manteniment del cementiri municipal (del 2 de maig al 5 de juliol, o l'1 de juliol).

 

Participació