1 de 10
Habitatge

Ja es poden sol·licitar els ajuts per a obres de reforma i condicionament d'habitatges

Hi ha tres línies: per formalitzar contractes, per cobrir les despeses generals de l'habitatge i per obres de reforma

Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts municipals per accés a l'habitatge | Ajuntament de Rubí
per RubiTV.cat, 15 de març de 2023 a les 18:29 |
L'Ajuntament de Rubí ja ha obert la convocatòria de la tercera línia d'ajuts a l'habitatge, destinades a acompanyar la ciutadania amb dificultats d'allotjament especials, en aquest cas per subvencionar obres de reforma i condicionament d'habitatges de petits propietaris amb l'objectiu d'integrar-los a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

: ajuts per a les despeses de formalització del contracte de lloguer per a persones joves de fins a 34 anys i famílies monoparentals, per a les despeses generals de manteniment de l'habitatge i per obres de reforma i condicionament d'habitatges de petits propietaris amb l'objectiu d'integrar-los a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.


Són ajuts que estan en consonància amb els grups de població amb més problemes per accedir a un habitatge identificats al Pla local d'habitatge 2021-2027. La convocatòria es fa de manera simultània per als tres tipus d'ajuts, per així facilitar-ne la comunicació, i s'han modificat alguns requisits per tal que puguin arribar al màxim de gent possible, com ha detallat la regidora d'Habitatge, Ànnia Garcia.

Ajuts per a despeses d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos a la Borsa de Mediació per al Lloguer SocialEn aquest cas, els ajuts són de màxim 8.000 euros per cobrir despeses meritades des d'un any previ a la data de la sol·licitud per obres necessàries per obtenir condicions d'habitabilitat, millores d'eficiència energètica, adequació d'instal·lacions a la normativa vigent, millores en aïllaments tèrmics o acústics, i arranjament d'elements deteriorats per la falta de manteniment.

El període de presentació de sol·licituds és de tres mesos des de l’obertura de la convocatòria, que encara no s'ha iniciat.

L'any 2022, l'Ajuntament va concedir gairebé 20.000 euros per a la reforma d'habitatges inclosos a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Ajuts per a la formaclització de contractesAquesta línia d'ajuts s'adreça a persones joves fins a 34 anys i a famílies monoparentals. L'import màxim és de 950 euros per cobrir despeses meritades entre el 16 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023: gestió immobiliària, formalització del contracte de lloguer, despeses de notaria i les despeses de registre de la propietat. A més, l'import de les despeses de formalització han de significar per a la unitat de convivència almenys el 30% dels ingressos bruts anuals avaluats.

L'atorgament està condicionat als ingressos anuals bruts de la unitat de convivència, des dels 15.935,46 euros per a una única persona fins als 30.383,61 euros per a unitats de quatre persones o més reconegudes com a família nombrosa.

Ajuts per a despeses generals de l'habitatge habitualLes noves bases d'aquests ajuts estableixen que es podran donar 125€ com a màxim per a despeses meritades el 2022: rebut de l'IBI, subministraments d'aigua, gas i electricitat, quotes hipotecàries, taxa d'escombraries, quotes de comunitat de propietaris i primes d'assegurança de danys de l'habitatge i de responsabilitat civil.

L'ajut també està condicionat al llindar d'ingressos màxims: 21.247,28 euros per a una única persona i fins a 36.365,45 euros per a unitats de convivència de sis persones o més, en situació de monoparentalitat o família nombrosa. Les despeses generals han de significar més del 10% dels ingressos totals de la unitat familiar - no el 30% que es demanava en l'anterior convocatòria.

Com es poden sol·licitar els ajuts?


L'Ajuntament ha obert aquest dimecres la tercera convocatòria: per a obres de reforma i condicionament d'habitatges, que es poden sol·licitar fins al 13 de juny.

Continuen obertes, des de dilluns passat, les convocatòries per sol·licitar ajuts per a la formalització de contractes de lloguer (fins al 15 de setembre) i per a despeses de l'habitatge habitual (fins al 4 d'abril). El tràmit es pot fer de manera telemàtica i també presencial - en aquest cas, es recomana sol·licitar cita a través d'aquest enllaç.
 

 

Participació