1 de 10
Violència masclista

8 de cada 10 vallesanes han patit com a mínim un cas de violència masclista al llarg de la seva vida

La violència sexual és la que més han patit les dones de la comarca

Una marxa de torxes contra la violència masclista | Anna Mira
per RubiTV.cat, 7 d'abril de 2023 a les 11:00 |
Els resultats de l'Enquesta de violències masclistes a Catalunya han revelat que vuit de cada deu dones del Vallès Occidental han patit, com a mínim, un fet de violència masclista al llarg de la seva vida. Això suposa un 80,2%, i tenint en compte només els resultats de l'any de realització de l'enquesta (2021), són un 25,9%, una quarta part.

L'enquesta, impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, contempla diverses manifestacions que la societat ja comença a identificar com a situacions de violència masclista, i que estan recollides a la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista; i els fets es distingeixen en funció de l'àmbit on s'ha produït (no parella, parella i exparella).


Els conceptes que s'han contemplat a l'enquesta són: comentaris i gestos sexuals, exhibicionismes, violències sexuals digitals, tocaments amb violència i sense, amenaces, relacions sexuals sota coaccions o intimidacions psicològiques, assetjament sexual a la feina, agressions amb violència o intimidació, violacions i intents de violació; i altres més íntims i difícils de reconèixer com ridiculitzar, humiliar, fer sentir inferior o valorar-se poc a si mateixa, assetjar pel mòbil, control sobre on estava i sobre els diners propis o treure-li els seus fills/filles. 

Excloent els comentaris o gestos, la proporció de dones que han patit fets en tot el seu cicle vital és del 68,4%, un 20,5% durant l'any 2021.

Set de cada deu dones han patit violència sexual

La violència sexual és la que més han patit les dones enquestades de la comarca: set de cada deu, una xifra que se situa 5 punts per sobre de la mitjana catalana (65,2%). 


La violència psicològica (47%), digital (29%), econòmica (17,1%), física (12,8%) i vicària (7,2%) són les que més manifesten haver patit les dones vallesanes al llarg de la seva vida. D'aquestes, la que ha experimentat un creixement més gran des de l'última enquesta, l'any 2019, és la digital.

Per edats, la majoria de les dones entre 16 i 29 anys afirma haver estat víctima d'algun fet de violència masclista al llarg de la seva vida, fins a un 91,6%; i les segueixen les dones d'entre 30 i 49 anys (83,8%) i la de 50 a 64 anys (82,2%). En canvi, només un 12,5% de les dones més grans de 65 anys manifesten haver patit violència masclista en el curs de l'any en què es va fer l'enquesta (2021). 
 

Una concentració de rebuig a una agressió sexual múltiple a Sabadell Foto: Juanma Peláez

 
I pel que fa a la relació amb els agressors, 7 de cada 10 han patit algun tipus de violència des dels 15 anys per part de persones amb qui no tenien cap relació sentimental, un 16,4% en l'últim any. El lloc on passen amb més freqüència aquestes agressions són a les xarxes socials (38,8%), llocs d'oci (19,9%) i per l'espai públic (15,9%). Gairebé un 70% dels actes de violència masclista han estat per part de persones desconegudes, un 32,4% per conegudes i un 0,5%, per un familiar.

Un 62,4% de les dones han patit agressions per part de les exparelles

El 62,4% de les dones del Vallès Occidental ha patit violència masclista per part de la seva exparella al llarg de la seva vida, un 10% durant el darrer any de la realització de l'enquesta. La forma més comú és la violència psicològica (58,4%), segons dades del conjunt català, i tant quan encara eren parella (45,4%) com quan ja eren exparella (40,3%), i un 13,8% en el procés de separació. A més, en un 33,7% dels casos, hi havia infants a la llar i en un 31,8%, van presenciar els fets.

Per part de les parelles actuals, són un 18,8% de les dones que han patit algun fet de violència masclista, un 10% en el darrer any. Aquestes xifres són superiors a les del conjunt de Catalunya - un 14,5% i un 7,9% respectivament -, i la forma més comuna també és la violència psicològica.
 

Quines conseqüències té en el benestar de les dones haver estat víctimes de violència masclista?

Les dones de Catalunya que han patit com a mínim un fet de violència masclista durant el 2021 tenen proporcions més elevades en els símptomes de malestar emocional que les que no ho han estat. Un 76% han patit insomni o han dormit malament i un 73,3% han sofert angoixa i ansietat; mentre que un 56,5% i prop d'un 40%, han patit aquests símptomes sense haver patit cap agressió masclista. Pel que fa a les víctimes de violència que han sentit que no valien res, que no tenien ànims de fer res, estaven tristes o tenien ganes de plorar sense motius, són gairebé un 20% més les que han patit violència masclista que les que no l'han patida.
 

Les dones víctimes de violència masclista tenen més símptomes de malestar emocional Foto: Pixabay

 

Violència masclista en tots els àmbits i la dificultat de denunciar-los

L'enquesta també pregunta per la violència masclista en l'àmbit laboral: un 14,6% de les dones del Vallès Occidental afirmen haver-ne patit com a mínim un cas. Al conjunt de Catalunya, destaca que les dones sense contracte i amb contracte temporal van patir més agressions. 

Pel que fa als fets de violència masclista ocorreguts durant la infància, una de cada tres enquestades en van patir algun fet: comentaris, gestos sexuals o exhibicionisme (29,7%), seguits de tocaments sexuals a ella o obligació de fer-ne (11,5%) i missatges no volguts de contingut sexual (4,4%). Tots aquests fets van ser perpetrats per persones conegudes (42%) i familiars (29,5%).

Amb tot, l'enquesta revela que encara costa denunciar les agressions masclistes: només un 18,4% de les dones enquestades van posar una denúncia, i les que no, expliquen que no ho han fet per la dificultat de recopilar proves (16,2%), considerar que no eren comportaments denunciables (12,5%), per por a rebre més violència (10,3%), per sentiments de culpa, vergonya o bloqueig emocional (7,8%) i per protecció als infants o la família (6,8%).

 

Participació