habitatge

Més de 700 famílies demanen ajudes per pagar el lloguer

Les sol·licituds pràcticament s'han doblat en els darrers tres anys

per Redacció , 26 de juny de 2019 a les 19:30 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 26 de juny de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Oficina Local d'Habitatge ha rebut enguany 738 sol·licituds per optar a les ajudes per pagar el lloguer que atorguen el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, un 7,11% més que l'any passat.

El creixement de la demanda és encara més significatiu si es comparen amb els anys anteriors: el 2017, el nombre de sol·licituds va ser de 571 i el 2016, de 399. És a dir que en els darrers quatre anys, el nombre de sol·licituds pràcticament s'ha doblat.


Durant les properes setmanes, la Generalitat avaluarà les sol·licituds que s'han presentat, i durant el darrer trimestre de l'any està previst que hi doni resposta.

L'any 2018, un 88,96% de les persones que van demanar ajudes la van rebre. Aquestes ajudes poden oscil·lar entre els 20 i els 200 euros mensuals en funció de diversos barems.


Els requisits per optar a les subvencions per al pagament del lloguer son els següents:
  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que els de l’any 2017 no superin els 22.558,77 €. Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 750 euros o de 900 euros en el cas de famílies nombroses
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Participació