1 de 10
OBRES

Desbloquejada la licitació de les obres del Casino

El TCCSP ha aixecat la suspensió cautelar en el procediment de contractació de la direcció d’obres del projecte de rehabilitació d’aquest edifici

Imatge virtual de la façana del Casino, un cop s’hagi completat la rehabilitació de l’edifici | Ajuntament de Rubí
per Redacció, 14 d'octubre de 2019 a les 10:00 |
A mitjans del mes de setembre el regidor de Promoció i Dinamització Cultural, Moisés Rodríguez, va explicar que les obres de remodelació del Casino s’havien endarrerit.

La suspensió tenia el seu origen en l’exclusió, per part de la Mesa de contractació de l’Ajuntament, d’una de les empreses licitadores per no haver aportat correctament la documentació establerta als plecs de clàusules tècniques. Davant d’això, aquesta empresa va interposar un recurs especial on en cap cas sol·licitava la suspensió cautelar del procediment de contractació. Malgrat que no es produís aquest requeriment, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va aturar el procés.


Un mes després, l'òrgan ha dictat resolució per la qual s’aixeca la suspensió en el procediment de licitació de la direcció d’obres del projecte de rehabilitació del Casino. D’aquesta manera, l’Ajuntament té via lliure per continuar amb els procediments de contractació de la direcció facultativa i de les mateixes obres, que s’estan gestionant en paral·lel. 

 

Participació