1 de 10
eleccions espanyoles 28-A

M'ha tocat ser membre d'una mesa electoral: i ara què?

L'elecció com a membre implica la participació obligatòria i no es pot renunciar a formar-ne part si no és per una causa plenament justificada i acceptada per la Junta Electoral de Zona

Meses electortals | Albert Segura
per Redacció, 26 d'octubre de 2019 a les 13:00 |
Aquests dies els ajuntaments de tot el país estan fent els sortejos públics per designar els membres de mesa per a les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre. Aquesta elecció no es pot rebutjar, però sí que hi ha certes circumstàncies que generen excepcions.

Un cop s’ha estat designat membre d’una mesa, no s’hi pot renunciar sense un motiu clar i evident. Així, els presidents, vocals i suplents que no vagin al col·legi electoral assignat incorreran en pena de presó, que pot anar dels tres mesos a un any, o multa de sis a 24 mesos. No obstant, sempre hi ha marge per a les al·legacions, que caldrà presentar-les davant la Junta Electoral de Zona, sempre amb una causa justificada i documentada per la qual no poden ser aquell dia a la mesa.


La Junta haurà de resoldre aquestes al·legacions en un termini de cinc dies. Si es dona el cas que els designats no poden exercir el càrrec passat aquest termini, caldrà avisar amb un termini anterior a les 72 hores a la Junta. En casos més extrems, ja sigui per fets immediats o per causes sobrevingudes, es té marge fins una hora abans de la constitució de les meses.

Excepcions: des de gent gran fins a ciutadans amb gent dependent


Però no tothom pot evitar ser membre d’una mesa. D’entrada, poden aconseguir-ho les persones majors de 65 anys, que tinguin alguna discapacitat, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. En el llistat també hi figura la incapacitat temporal per al treball, embarassades a partir dels sis mesos o dones en període de baixa per maternitat, estar internat en un centre penitenciari o en un hospital psiquiàtric.

A banda d’aquestes circumstàncies, també es pot optar a evitar les meses si es pateixen lesions o malalties físiques o psíquiques que impedeixin exercir les funcions de membre d'una mesa electoral. També la situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos compta, així com la previsió d’una intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, els dies abans o el següent. Formar part d’una comunitats religioses amb règim de clausura o amb idearis contraris, o haver-se mudat a una altra comunitat autònoma també són alguns dels possibles arguments.

Pel que fa a la situació familiar, també es detalles certes excepcions. Així, una mare en període de lactància i fins que el nadó compleixi nou mesos pot quedar exempta, així com haver de tenir cura de manera continuada de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Tenir un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix també es consideren criteris que justificarien l’exempció.

Retribució

Pel que fa als membres de la mesa, la Seguretat Social els protegeix davant qualsevol situació que es pugui experimentar durant la jornada electoral. De la mateixa manera, comptaran amb una dieta que serà de 62,61 euros.

 

Participació