coronavirus

Així queda el calendari fiscal amb les modificacions pel coronavirus

Les quotes de les escoles bressol municipals, de música i d'art es cobraran només pels serveis efectivament prestat

per Marta Casas , 26 de març de 2020 a les 12:00 |
L'alcaldessa, Ana Maria Martínez, explica les mesures que ha pres l'Ajuntament front al coronavirus | Marta Casas
L'Ajuntament de Rubí va anunciar el passat 18 de març, a través de les xarxes socials, noves mesures que s'aplicaran a la ciutat mentre duri l'estat d'alarma decretat el dissabte 14 de març, una de les quals feia referència a l'ajornament de taxes, tributs i impostos municipals. El Consistori ha concretat més aquesta mesura, que "pretén pal·liar el perjudici que aquesta situació suposa als rubinencs i rubinenques, així com alleugerir la pressió tributària i facilitar les obligacions financeres de la ciutadania".

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El termini per pagar aquest impost, que era entre el 2 de març i el 4 de maig, queda prorrogat fins el dia 3 de juliol.


Impost sobre béns immobles (IBI), taxa per la recollida d'escombraries i taxa de guals (domiciliació de les fraccions). L'Ajuntament ha modificat aquestes dates. El primer pagament de l'IBI, la taxa per a la gestió de residus domèstics (així com els comercials) i la taxa de guals havia de ser el dia 4 de maig. Així, la nova data per pagar la primera fracció de l'IBI, la taxa d'escombraries, tant domèstica com comercial, per a tothom qui ho tingui domiciliat serà el 2 de juny del 2020, mentre que la segona fracció es trasllada al 3 d'agost i la tercera, a l'1 d'octubre. Pel que fa a la taxa dels guals, la primera fracció arribarà el 2 de juny de 2020 i la segona, el 2 de novembre.

Liquidacions. Totes aquelles liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, el termini per al pagament s'amplia fins el 5 de maig de 2020, tal com s'ha establert en l'article 33 del Reial Decret Llei 8/2020. Pel què fa als terminis de pagament de liquidacions que s'hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, el termini queda ampliat fins el 20 de maig de 2020.


Ajornaments i fraccionaments. Aquells que s'hagin concedit abans del 18 de març, compliran el termini el 30 d'abril; mentre que els que s'hagin concedit després del 18 de març, venceran el dia 20 de maig de 2020.

Taxes i preus públics de meritament mensual. Segons el calendari fiscal aprovat per l'Ajuntament el mes de desembre, les taxes mensuals es cobren a dos mesos vençuts, és a dir, que el dia 1 d'abril es cobren les del mes de gener i l'1 de maig les del mes de febrer. Així, amb aquesta pròrroga, el padró de gener es passarà a cobrar l'1 de maig i la del febrer, l'1 de juny. Això afecta a les escoles bressol municipals i també a les escoles de música i d'art.

Les taxes i quotes del mes de març i fins que duri l'estat d'alarma es cobraran només pels serveis efectivament prestats. Mentre duri l'estat d'alarma, aquests serveis (escoles bressol, d'art i de música; i també la taxa d'ocupació de la via pública com les taules i cadires de les terrasses) no s'han pogut prestar, amb la qual cosa es prorratejaran pels serveis i ocupacions efectivament prestades. Així, el mes de maig només es cobrarà mig mes, corresponent al mig mes de març en què sí que es va poder prestar el servei.
 

 

Participació