ple municipal 2020

Veïns per Rubí demana la redacció d'un Pla d'accessibilitat municipal

La formació presentarà una moció al proper ple

per RubiTV.cat , 14 de setembre de 2020 a les 18:30 |
Veïns per Rubí (VR) presentarà una moció al ple municipal d'aquest mes de setembre que demanarà la redacció d'un Pla d'Accessibilitat municipal, tal com està establert a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, segons la qual els ajuntaments estan obligats a elaborar, aprovar i executar l'esmentat pla i les seves revisions, plans d'actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en matèria d'accessibilitat, i determinar les actuacions que s'han de dur a terme amb el seu pressupost.

El grup municipalista explica que els espais urbans existents d'han d'adaptar amb el que determini el Pla municipal d'accessibilitat, i també els edificis públics sempre que sigui possible segons el que estableixi la llei. Aquests plans han de contenir una diagnosi de les condicions existents; determinar les actuacions necessàries per a fer accessibles els àmbits que són de la seva competència; establir criteris de prioritat que permetin de decidir quines actuacions s’han d’executar en diferents períodes; definir les mesures de control, de seguiment, de manteniment i d’actualització necessàries per a garantir que, una vegada assolides les condicions d’accessibilitat, perdurin al llarg del temps, i establir el termini màxim per a la seva revisió, d’acord amb els criteris que siguin establerts per reglament.


VR afegeix que, segons l'RD 1/2013, de 29 de novembre, s'estableix com a data límit el 4 de desembre de 2017 perquè els espais públics urbanitzats i els edificis tinguin les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació, "fet que no passa al nostre municipi, on s'han prioritzat altres despeses".

"Les obligacions de les administracions locals són molt clares d'acord amb el que estableix la legislació vigent, però és una evidència que a la ciutat de Rubí els diferents governs municipals no han treballat de forma adequada els problemes d'accessibilitat en els últims 25 anys", és a dir, des de l'entrada en vigor del Codi d'Accessibilitat de Catalunya l'any 95.


La formació d'independents diu que "si ens allunyem de les anomenades illes de vianants, ens trobem infinitat de voreres inaccessibles en tots els barris i urbanitzacions, algunes d’elles amb obstacles (pals de fusta o formigó de serveis) que obliguen els vianants a baixar la calçada, amb el perill que això suposa", i que  "més enllà de les obres de millora de carrers i reurbanitzacions, on és obligatori ampliar les voreres per fer-les accessibles, i algunes actuacions puntuals, Rubí no ha desenvolupat durant els últims anys una planificació de millora de l’accessibilitat als carrers de tota la ciutat, amb un pressupost plurianual" cosa que demostra, un cop més, la "incapacitat política en la gestió de la ciutat" dels governs dels darrers 20 anys.

Així, Veïns per Rubí demanarà al proper ple que es presenti un cronograma per planificar l'elaboració del Pla Municipal d'Accessibilitat en els propers tres mesos, i que abans d'això el govern planifiqui l'adaptació, arranjament, reparació i manteniment de voreres i passos de vianants per tal d'adequar-los a persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda. i també els transports i edificis més prioritaris.

"No és admissible que encara hi hagi persones amb discapacitat física, sensorial, intelꞏlectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat funcional que viuen situacions de desigualtat d’oportunitats, de discriminació i de dificultats per a la participació social i per a l’exercici dels seus drets, a causa de l’existència de barreres físiques", diuen els independents.

 

Participació