1 de 10
rubí empresa

En marxa una nova edició del Projecte de Millora de la Competitivitat Empresarial

Se subvenciona al 100% per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

per RubiTV.cat, 16 de març de 2021 a les 16:30 |
Rubí Empresa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa una nova edició del Projecte de Millora de la Competitivitat Empresarial, una iniciativa que es durà a terme íntegrament en línia i que es consolida per oferir un servei d'assessorament a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms, que necessitin orientació i suport en la millora de la seva activitat.

El projecte permetrà identificar les oportunitats de creixement de les empreses que hi participin a mig i llarg termini, per tal d'implementar-les a través d'un pla de creixement i un pla d'acció personalitzat. Les empreses, doncs, podran fer una reflexió estratègica i identificar aquells factors que els puguin dur a l'èxit empresarial, estructurar un full de ruta i dur-lo a terme amb un acompanyament a mida.


En aquesta edició, s’incidirà en l'organització i equip directiu, el màrqueting i la comunicació, la gestió econòmica, el finançament, els recursos humans, la planificació estratègica, la internacionalització, la innovació tecnològica i la comercialització.

Al Projecte de Millora de la Competitivitat Empresarial hi poden participar empreses amb domicili social a Rubí i la matriu o centre de decisió a la demarcació de Rubí, que estiguin al dia de les seves obligacions laborals, tributàries i fiscals respecte a l'Agència Tributària i la Seguretat Social.


Totes les companyies que estiguin interessades en formar part de la iniciativa, han d'omplir un formulari perquè es pugui valorar la seva candidatura. Les candidatures passen per una fase de selecció per tal de detectar les empreses amb més potencial de creixement, i en una segona fase es farà una entrevista telemàtica per analitzar la situació de cadascuna de les empreses, així com per fixar els objectius que millor responguin a la seva realitat.

A partir de la base de la diagnosi de la primera fase, es definirà un pla de creixement operatiu enfocat a cada negoci, amb el suport i assessorament de consultors especialitzats.

Finalment, les companyies rebran suport per posar en marxa les accions identificades en el pla de creixement a través d’un pla d’acció. En aquesta fase, un expert de l’àrea o àrees identificades com a prioritàries a treballar acompanyarà cada empresa.

El servei que s’ofereix té un valor aproximat 2.000 euros, en funció del nombre d'hores d’assessorament que s’inverteixin en cada cas. El Projecte de Millora de la Competitivitat Empresarial se subvenciona al 100% per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona i, per aquest motiu, no suposa cap cost per a les empreses participants.

 

Participació