medi ambient

Obert a exposició pública l'esborrany de la nova Ordenança de residus

La ciutadania hi podrà fer aportacions fins al pròxim 30 d'abril

per RubiTV.cat , 7 d'abril de 2021 a les 09:00 |
Contenidors de totes les fraccions a Rubí | Ajuntament
Aquesta setmana ha començat el període d'exposició pública de l'esborrany de la nova Ordenança reguladora de la prevenció i gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Rubí, que promourà la reducció de residus, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva, i establirà drets i obligacions en aquesta matèria aplicant el principi de responsabilitat dels productors i posseïdors de residus. La ciutadania pot fer les seves aportacions fins al 30 d’abril mitjançant la plataforma Participa Rubí.

La recollida de residus i la neteja viària de la ciutat són serveis essencials que diàriament s’activen per donar resposta a un municipi de gairebé 80.000 habitants. El servei gestiona 34.000 tones anuals de residus i vetlla per la neteja dels 282 km de carrers i dels 211 parcs i jardins de Rubí. A més, la ciutat afronta casos de conductes inadequades i incíviques, com ara abocaments fora dels contenidors. La nova ordenança pretén facilitar actuacions en aquest sentit. 


Per tal d'assegurar un bon estat de la ciutat és necessària la coordinació i participació de tots els actors de la ciutat: els serveis municipals, els veïns, els comerços, les empreses, les entitats... En definitiva, tothom que consumeix recursos i genera residus, i que necessita viure i treballar en una ciutat salubre.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats col·lectives, i per complir amb els objectius de prevenció i reciclatge imposats des de la Unió Europea i previstos al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), l'Ajuntament es dotarà d'una Ordenança de residus per promoure’n reducció, la reutilització i la recollida selectiva. El Pla Local de Residus 2019-2025, aprovat de forma definitiva pel Ple de l’Ajuntament el juliol de 2020, també contempla la redacció i aprovació d’una Ordenança de residus municipals.


Prèviament a l’elaboració d’aquesta norma, i d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Consistori va habilitar un espai de consulta per conèixer l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per l’ordenança.

 

Participació