1 de 10
Maltractament a la gent gran

Gent gran: el maltractament feminitzat i «invisible»

La Diputació avisa que actualment hi ha 242 casos al Vallès Occidental de persones a les quals se les està fent seguiment per disposar d'indicadors que permeten sospitar de l’existència de maltractaments

Aquest dimarts és el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i els Maltractaments a les Persones Grans | DiBa
per Pere Fontanals, 15 de juny de 2021 a les 16:30 |
Des de l'any 2006 es commemora el dia 15 de juny com el Dia Mundial per a la Prevenció dels Abusos i Maltractaments a les Persones Grans (MPG). L'Organització Mundial de la Salut afirma que és aquesta una de les formes de violència més oculta, la més silenciada, la menys estudiada i, per tant, la més desconeguda, detectada i tractada.

Els maltractaments a les persones grans són una violació dels drets humans i una causa important de lesions, malalties, aïllament i desesperació. Cal enfrontar-se al maltractament i reduir-lo amb un enfoc multisectorial i multidisciplinari.

Una de cada sis persones grans pateix maltractaments en el món segons l'informe de l'Organització Mundial de la Salud (OMS) publicat l'any 2018. Aquestes xifres no recullen la prevalença de situacions de maltractaments ja que no es disposa de gaires estudis. La majoria de casos estan ocults i les persones grans no denuncien. Tan sols 1 de cada 24 casos de maltractaments es denuncien.

Seguiment de 242 casos entre al Vallès Occidental


Segons les darreres dades del Servei Local de Teleassistència, a la demarcació de Barcelona actualment hi ha 859 casos de persones usuàries a les quals se les està fent seguiment per disposar d'indicadors que permeten sospitar de l'existència de maltractaments. D'aquestes, 242 són al Vallès Occidental. Aquestes dades contemplen intervencions de gener a maig de 2021.

El 88% d'aquests casos són de dones, el 60% són majors de 85 anys i en un 54% dels casos se sospita que el maltractament es produït pels fills de la persona i en un 26,8% per part de la parella.

D'aquests 859 casos, s'està treballant activament amb 532, que són casos on les persones han reconegut l'existència del maltractament i han verbalitzat la necessitat de disposar d'un ajut. Aquestes persones disposen d'un pla personalitzat d'atenció, que es dissenya amb la col·laboració dels serveis socials municipals i que inclou visites domiciliaries de seguiment del cas per part de professionals de l'empresa prestadora del servei.

360 casos a la província de Barcelona, l'any passat


Durant l'any 2020, l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la  Diputació de Barcelona a través de sistema de recollida i registre, i en el marc del Grup de Treball per fer front als maltractaments a les persones grans, va detectar 360 casos de maltractament a la demarcació de Barcelona.

Segons les dades de 2020 els maltractaments a les persones grans afecten majoritàriament a les dones, en el 78,3% dels casos, i la mitjana d'edat de les persones que han patit maltractament és de 81,2 anys. Es pot parlar de la feminització dels maltractaments a les persones grans.

El 7,5% de les persones grans maltractades no rep cap ingrés. El 83,1 % de les persones grans maltractades comparteixen habitatge, és a dir viuen amb algú. En un 49,5% viuen amb el fill o la filla i en un 25,6% amb la parella.

El 62,8% de les persones grans que ha patit maltractament, gairebé dues de cada tres, necessita ajuda per les activitats bàsiques de la vida diària.

El tipus de maltractament que més s'ha registrat és el psicològic, representant el 35,9% de tots els maltractaments. El segueixen els maltractaments econòmics (24,9%), la negligència (14%) i el maltractament físic (12,8%).

Si bé es detecta un lleuger descens respecte a les xifres del 2019, el 2020 han estat 23 municipis més que han detectat casos, un indicador que formula la hipòtesi que cada vegada són més els municipis sensibilitzats amb el fenomen dels maltractaments i que també augmenten els ajuntaments que despleguen recursos per al seu abordatge.

Moviment per aturar els maltractaments a les persones grans


Una mostra d'aquest compromís per seguir avançant en la xacra dels maltractaments a les persones grans i abordar-los des de la interseccionalitat i des de totes les disciplines és el Moviment per aturar els maltractaments a les persones grans, un moviment del que ja en formen part més de 80 entitats i institucions, i des del passat 27 de maig també en forma part la Diputació de Barcelona.

En la sessió del ple de la corporació celebrat aquell dia, es va aprovar l'adhesió al manifest Moviment per aturar el maltractament a les persones grans que té com a objectius generar accions conjuntes i coordinades per prevenir els maltractaments; sensibilitzar, visibilitzar i prendre consciència social sobre el fenomen dels maltractaments a les persones grans; commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, el 15 de Juny; i reivindicar la justícia ràpida i eficaç per a les persones grans maltractades.

La Diputació de Barcelona ofereix un programa de suport als ajuntaments que contempla des de la prevenció de maltractaments a les persones grans, amb xerrades per a la Defensa dels Drets de les Persones Grans als casals municipals; la formació i capacitació de professionals; fins al suport als municipis en la detecció i la intervenció davant sospites o casos de maltractament.

 

Participació