1 de 10
habitatge

Així seran els nous ajuts per fer front a les despeses d'habitatge de Rubí

Els antics ajuts al pagament de l'IBI podien ser constitutius de frau de llei

Nous ajuts per fer front a les despeses associades a l'habitatge | Ajuntament de Rubí
per Marta Casas, Rubí, Catalunya | 28 de juliol de 2021 a les 18:00 |
Rubí ha obert dues noves línies d'ajuts en matèria d'habitatge, que substitueixen els antics ajuts al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica. Tal com va anunciar al mes de maig de 2021, l'Ajuntament obrirà dues noves línies d'ajuts: una per sufragar les despeses generals de la llar, i una altra per a joves i famílies monoparentals per ajudar-los a fer front a les despeses de formalització dels nous contractes de lloguer.

En el primer cas, es consideren despeses generals les derivades dels subministraments d'aigua, gas i electricitat, les quotes hipotecàries, la taxa d'escombraries, les quotes de la comunitat de propietaris i les primes d'assegurances de danys de l'habitatge, entre d'altres. Per accedir a aquesta subvenció, que només s'adreça a propietaris, caldrà justificar que les despeses relacionades amb l'habitatge suposen més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.


Pel que fa a la segona modalitat, es destina a joves fins als 34 anys i famílies monopartentals per fer front a les despeses de formalització de nous contractes de lloguer: despeses de gestió immobiliària, formalització del contracte d'arrendament o despeses de notaria i registre.Les noves subvencions responen al fet que un bé de primera necessitat, com l'habitatge, estigui "molt per sobre de la capacitat adquisitiva de la majoria de la població".

Per què s'han suprimit els ajuts a l'IBI?


L'Ajuntament va anunciar, al mes d'abril, una modificació en la política d'ajuts en matèria d'habitatge, que han suposat la supressió dels ajuts a l'IBI davant dels "dubtes jurídics" que plantejaven.

I és que aquests ajuts podrien ser constitutius de frau de llei, ja que contemplaven una "bonificació encoberta" que no està emparada en cap norma amb rang de llei, segons els articles 31 i 133 de la Constitució Espanyola, l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 8 de la Llei General Tributària.

Per altra banda, aquesta nova línia de subvencions dona compliment al punt 11 del Pla Anual Normatiu de l'Ajuntament i a les línies estratègiques 2.1.1 i 2.2 del Pla Local d'Habitatge
 

Ànnia Garcia, regidora d'Habitatge; i Ana María Martínez, presenten els nous ajuts a l'habitatge Foto: Localpres


A aquests nous ajuts, gestionats pel Servei d'Habitatge, s'hi sumen els que ja gestionen els Serveis Socials per a persones i unitats familiars per atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics i també necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. Així, les subvencions per a despeses de l'habitatge s'adrecen a aquelles despeses que queden fora de l'àmbit d'aquests ajuts i que formin part dels col·lectius que el PLH identifica com a població amb dificultat necessitada de suport per a garantir el dret a l'habitatge.

108.000 euros en les dues línies d'ajuts


Per a aquesta primera convocatòria, s'han pressupostat 108.000 euros: 65.000 per a despeses de la llar i 43.000 per a les despeses de formalització de nous contractes de lloguer. 

L'import dels ajuts per a sufragar les despeses relacionades amb l'habitatge dependrà del tram corresponent a cada sol·licitud, en funció del total d'ingressos de la unitat de convivència. En el primer tram, l'ajut serà de 175 euros com a màxim, en el segon, de 140 i en el tercer, de 70. Pel que fa a les despeses de formalització del lloguer, el màxim dels ajuts serà de 950 euros.

Les sol·licituds es podran presentar del 13 de setembre al 15 d'octubre de 2021, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o a través de la Seu Electrònica.

 

Participació