Raquel Sans Guerra - Articles d'opinió

Diputada i vicesecretària general de Dones d'ERC. A Twitter és @raquelsans

18/12/2021
«Garantir més d'una trentena de milions d'euros és una gran millora per al sector audiovisual de casa nostra»
31/07/2021
«Cap protocol de vestimenta esportiva, cap programa de retoc d'imatges, cap filtre d'Instagram, pot seguir atacant amb impunitat la nostra vida»
31/07/2021
«Cap protocol de vestimenta esportiva i cap filtre d'Instagram pot seguir atacant amb impunitat la nostra autoestima ni, encara menys, la de les nostres filles»
01/04/2020
«Aquest sistema capitalista despietat ens ha volgut fer creure que hi ha feines que no cal pagar-les o que, en tot cas, potser es poden pagar a preus irrisoris»
Pàgina 1 de 1