1 de 10
violència masclista

Augmenten les denúncies per violència contra les dones a Rubí i al Vallès Occidental

En el segon trimestre del 2021 se n'han registrat 77 a la ciutat, un 14% més que al mateix període de l'any passat

Exterior dels Jutjats de Rubí. | Arxiu
per Anna Mira, Terrassa, Catalunya | 26 d'octubre de 2021 a les 14:59 |
Creixen les denúncies al Vallès Occidental. Durant el segon trimestre del 2021 s'han interposat més denúncies per violència contra les dones que els primers mesos de l'any. En total, se n'han presentat 534, un 12,2% més (+58) que les registrades a principis d'any. D'aquestes, 77 s'han registrat al partit judicial de Rubí, 11 més que al mateix període de l'any passat, en què se'n van registrar 66.

En l'àmbit comarcal, aquestes dades representen al voltant de les sis denúncies diàries i segons les dades de l'Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal, és el primer any en aquest període que se superen les 500 denúncies.


Les dades es recullen dels quatre partits judicials que hi ha a la comarca: Terrassa, Sabadell, Rubí i Cerdanyola i que donen servei als 23 municipis. Si es compara la xifra interanualment, enguany se n'han posat un 22,2% més (+97) i és el creixement interanual més elevat des del 2013. Tot i això s'ha de tenir en compte que durant el mateix període de l’any anterior es va aplicar el confinament domiciliari a causa de la pandèmia.

La majoria d'elles, el 84,3% s’han presentat per atestat policial amb denúncia de la víctima. El 8,6% ha estat a través d'un informe de lesions als jutjats i el 5,1% a través de tercers. Sabadell i de Terrassa és a on s’han tramitat més denúncies, tant en nombres absoluts com en relació amb la població. 


Pel que fa als delictes, durant el segon trimestre del 2021 se n’han registrat 578. D'aquests, el 65,7% (380) han sigut per lesions lleus, el 12,6% (73) per trencament de penes i mesures i el 10,6% (61) per delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor. Per partits judicials, Sabadell presenta un pes més elevat en els delictes contra la llibertat, la integritat moral i la intimitat (22,4%). Aquest partit també destaca, juntament amb el de Cerdanyola del Vallès, per una alta proporció en delictes de tortures i en els de trencament de penes i mesures.

Un 27% més d'ordres de protecció


Una vegada presentades les denuncies, s'han admès a tràmit 104 ordres de protecció a la comarca durant el segon trimestre. D’aquestes, s’han denegat el 55,8% i se n'han adoptat el 44,2%. Això vol dir que s’han iniciat 19,5 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades a la comarca. El partit judicial de Sabadell presenta la ràtio més elevada (21,3%), seguida del de Cerdanyola del Vallès (21,1%) i del de Terrassa (18,7%). El partit judicial de Rubí (15,6%), registra la ràtio trimestral més baixa, tot i que, la ràtio d’enguany és la més elevada des del primer trimestre de 2018. Si es compara la xifra interanualment, les ordres de protecció incoades han augmentat un 26,8% (+22). 

L'últim pas fa referència a la resolució del procediment judicial. En aquest cas, el sobreseïment provisional és la forma més comuna de terminació dels procediments judicials a la comarca (47,5%). És a dir, que els indicis no són suficients per continuar el procés i responsabilitzar a una persona del delicte, tot i que no es descarta que l’hagi comès. Els partits judicials de Terrassa (52,3%) i el de Sabadell (50,3%) tenen les proporcions més elevades per aquest supòsit. 

El segueix l’elevació a l’òrgan competent (38,1%) i la proporció de les sentències condemnatòries a la comarca (8,6%). Cal destacar que la proporció de procediments acabats en sentència condemnatòria del tercer trimestre de 2020 és molt superior a la resta de trimestres del període (16,3%). Aquesta situació es dona posteriorment al confinament domiciliari per aturar la propagació de la pandèmia.

Preservar la dignitat de la víctima


El Parlament de Catalunya ha aprovat tirar endavant remodelacions i noves instal·lacions als jutjats de Sabadell, Rubí i Martorell amb l'objectiu de preserva la dignitat de les víctimes de violència masclista. Es demana establir espais separats, segurs i còmodes per a les dones víctimes de violència masclista, pels fills i referents on es pugui esperar sense haver-se de creuar amb el seu agressor.

També s'ha demanat que es garanteixi que l'espera d'una dona maltractada es faci en espais dignes a les comissàries i que inclús pugui tenir contacte amb l'advocat d'ofici a través de mitjans telemàtics per agilitzar-ho. També de facilitar un espai de traducció a les dependències policials. Finalment també s'ha aprovat que el Govern garanteixi que tant les dones víctimes de violència masclista com les seves filles tinguin un tractament físic i psicològic al llarg del temps.

Violència Contra Les Dones_2T2021VO by naciodigital on Scribd

 

Participació