1 de 10
la riera

Una trentena de tècnics reclamen la millora ambiental i social de l'entorn de la Riera

La proposta ha estat impulsada pel col·lectiu La Riera Que Volem

La Riera de Rubí des del pont de La Llana | Marta Casas
per Marta Casas, Rubí | 14 de març de 2023 a les 08:24 |
Des del passat mes de novembre està en marxa una petició per a la naturalització i pacificació de l'entorn de la Riera de Rubí, impulsada per l'enginyer Ignasi Mir en nom del col·lectiu de tècnics La Riera que Volem.

El manifest tècnic d'aquesta petició explica que la Riera de Rubí és un important connector ecològic de la plana del Vallès i, alhora, eix central del municipi, que exerceix un paper divisori de la ciutat juntament amb la carretera que la ressegueix, la C-1413a i per la "mala qualitat ambiental, urbanística i paisatgística del conjunt".


De fet, els diversos documents tècnics que s'han fet a l'entorn de la Riera són molt clars en el seu diagnòstic. La Diagnosi dels espais lliures de Rubí, encarregat per l'Ajuntament i fet per la Diputació de Barcelona el 2017, ja diu textualment que "cal redefinir els usos que actualment se situen en alguns punts de l'eix de la Riera (aparcaments, horts, activitats comercials) que distorsionen el paisatge de l'espai" i, de fet, totes les experiències indiquen que cal transformar aquest espai amb la "renaturalització de la llera i els marges com a eix vertebrador, sense necessitat de construir nous vials, edificacions o elements artificials".

Els estudis municipals fets en el marc del POUM ja indicaven que els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica a l'entorn de la C-1413 estan per sobre dels llindars marcats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i molt per sobre dels mateixos objectius municipals. El principal motiu és el pas de trànsit de vehicles rodats, principals responsables de les emissions de NOX i PM10 i de soroll. Els efectes d'aquesta contaminació suposen un greu risc per a la salut del veïnat pròxim a aquesta via.


Amb tot, el col·lectiu de persones amb formació i experiència laboral en camps com l'arquitectura, l'urbanisme, l'enginyeria fluvial, la geografia, la geologia, la biologia, el medi ambient o la salut es comprometen per fer front al "repte històric" del futur de l'entorn de la Riera.

Què demana el manifest tècnic a les diverses administracions?


La C-1413


Respecte a la carretera, es demana la redacció d'un Pla d'implantació de la limitació de vehicles pesants en el tram entre el pont de Cova Solera i el pont de La Llana per reduir el gran impacte ambiental de les emissions de vehicles que hi passen, que es redueixi la velocitat en aquest mateix tram a 40 km/h i que s'estudiï la seva transformació en via urbana amb carril sense vehicles segregat.

L'Escardívol


El col·lectiu vol que es busqui una solució adequada per aquest àmbit, que permeti la compatibilitat entre l'ús recreatiu i social i l'ús d'aparcament, prenent com a punt de partida la proposta de fer-hi un parc urbà de més de 10.000 metres quadrats.
 

La proposta de La Riera Que Volem per al Parc de l'Escardívol Foto: La Riera Que Volem


A més, el col·lectiu vol que les inversions necessàries per transformar aquest àmbit estiguin definides i planificades en els pròxims cinc anys.

El Parc del Sud de la Riera


A la zona sud de la Riera, el manifest proposa estudiar la viabilitat d'un futur Parc de la Riera que permeti recuperar paisatgísticament l'entorn del curs fluvial entre la Font de la Via i la rotonda de Can Jardí. Aquesta nova zona verda tindria 200.000 metres quadrats, i aproparia la ciutadania a l'espai natural combinant oci sostenible, esport, observació d'aus i estudi de la natura.

Així, cal que s'iniciï la renaturalització de l'entorn en els àmbits de titularitat pública i es planifiqui el procediment legal per aconseguir la dels àmbits de titularitat privada.

Entorn general de la Riera


Finalment, el manifest assenyala que cal redactar un document tècnic que analitzi la situació de la Riera al llarg del terme municipal i proposi les actuacions urbanístiques necessàries per protegir-ne l'espai i transformar-lo mitjançant la renaturalització dels marges i de la plana d'inundació com a eix vertebrador.
 

Detall del Parc del Sud de la Riera de Rubí Foto: La Riera Que Volem

 

Participació