1 de 10
Bústia ètica

En marxa la Bústia Ètica de Rubí

La ciutadania i els servidors públics ja poden comunicar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern

L'Ajuntament de Rubí ja ha posat en marxa la Bústia Ètica | Ajuntament
per RubiTV.cat, 5 de juny de 2023 a les 14:30 |
Rubí ja ha posat en marxa la Bústia Ètica, un espai segur que permet informar o denunciar, de manera confidencial i anònima, qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, a l'ordenament jurídic vigent o al Codi de conducta de l'Ajuntament de Rubí.

El Consistori vol fomentar la col·laboració entre l'administració municipal i la ciutadania per tal de garantir els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. L'òrgan gestor d'aquest canal és la Comissió Antifrau, formada pel coordinador de l'àmbit d'Alcaldia, un tècnic dels Serveis Jurídics municipals i una tècnica del Govern Obert.


El recurs el pot fer servir la ciutadania, els servidors públics dels òrgans i les unitats integrants de l'Ajuntament de Rubí, així com les entitats que formen part de l'administració municipal. Les comunicacions que es dirigeixin a la bústia ètica es poden fer arribar a la Comissió de manera presencial o telemàtica, preferentment a través de la Bústia Electrònica, que garanteix en tot moment la confidencialitat: la persona que fa una comunicació té dret a la protecció de la seva identitat i integritat laboral, i a l'anonimat en l'entorn digital.

Si es presenta una comunicació per la via presencial, sí que caldrà identificar-se. Per demanar cita caldrà adreçar un correu electrònic a bustia.etica@ajrubi.cat.

Com funciona?

S'admetran les comunicacions amb una descripció suficient per identificar el fet i que resulti versemblant, però no aquelles que es facin amb mala fe o abús de dret, ni les que no tinguin fonament o siguin notòriament falses, o no tinguin relació amb els objectius de la Bústia Ètica.


La Comissió Antifrau comprovarà els fets que es comuniquin mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents en el termini més breu possible, i com a norma general, en un període no superior als tres mesos a partir de la recepció.

Fetes les comprovacions, la Comissió emetrà un informe on constarà si la conducta es considera contrària al dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern, i proposarà les mesures de millora en la gestió que consideri adequades.

 

Participació