1 de 10
Residus

Tot el que has de saber sobre la nova taxa comarcal de tractament de residus

A partir de l'1 de gener, els rubinencs pagaran un nou rebut, de 87 euros de mitjana

El ple del Consell Comarcal accepta la delegació de competències del tractament de residus | CCVOC
per Marta Casas, Rubí | 19 d'octubre de 2023 a les 18:59 |
El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut formalment la delegació de competències del tractament de residus municipals dels ajuntaments de Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa i Ullastrell. La delegació s'ha fet per un període de cinc anys prorrogables, i amb efectes a 1 de gener de 2024.

Aquesta delegació arriba després que els plens municipals d'aquestes poblacions ho aprovessin, tot just un dia després que el Consell d'Alcaldies fes un informe favorable de la creació del servei i modifiqués el Programa d'Actuació Comarcal per poder fer-se càrrec d'aquesta nova competència.


El tractament dels residus municipals el durà a terme el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Occidental a les seves plantes de titularitat, el Centre de Tractament i la Planta de Biomecanització de Can Barba, o bé el gestor de residus que s'estableixi.

El president del Consorci, el regidor de Rubí Rafael Güeto, ha donat els detalls de com funcionarà aquest nou servei i la nova taxa de tractament de residus:

 

Doble rebut

A partir del gener de 2024, la ciutadania dels municipis que han delegat la competència del tractament de residus al Consell Comarcal rebran dos rebuts: un per a la recollida de residus i l'altra per al tractament. L'ordenació i imposició de la taxa per la prestació del servei de tractament, es regularà a través de l'Ordenança Fiscal número 14, que estarà 30 dies en exposició pública.

Pel que fa a la recollida de residus, és específic per a cada municipi i s'adapta a les seves característiques urbanístiques, socials i econòmiques, i requereix una inspecció i seguiment continus i propers, i per això és més eficient que sigui cada Ajuntament el que defineixi, presti i faci seguiment del servei de recollida i en gestioni el finançament mitjançant taxes municipals. Per contra, el servei de tractament de residus es presta de manera associada a altres municipis, en el cas del Vallès Occidental, a través del Consorci per a la Gestió de Residus, que disposa de plantes i serveis de tractament.

Així, diferenciar la recollida i el tractament farà que el servei sigui més eficient i més eficaç, ja que redueix els costos de gestió.


Diferenciació entre municipis amb identificació de l'usuari i sense

L'ordenança fiscal incou dues taxes: una, pels municipis que compten amb un sistema de recollida que permet identificar l'usuari, i una altra pels municipis que no compten amb aquest sistema. Cada Ajuntament haurà de proporcionar als municipis les dades del padró i de la recollida, independentment del sistema, per poder gestionar la taxa i els coeficients d'aplicació.
 

Cubells que es repartiran a partir de la setmana que ve a comerços, empreses i particulars Foto: Ajuntament d'Ullastrell


Els municipis que tenen un sistema d'identificació de l'usuari són Ullastrell i Sentmenat, ja que tenen un sistema de recollida porta a porta, i poden diferenciar entre residus domèstics i comercials i la quantitat d'aportacions de residus. El càlcul de la taxa es farà segons la recollida de les fraccions resta i orgànica, i serà diferent en funció de la unitat familiar en concret i la seva participació en la recollida selectiva.

La resta dels municipis - Rubí, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda - no comptaran amb aquest sistema d'identificació, i per tant no es pot saber quina és l'aportació de cada comerç o domicili. En aquest cas, doncs, s'aplica una taxa justa a nivell municipal, repercutint els costos del tractament de manera proporcionada a tota la ciutadania: com pitjor es separi al conjunt de la ciutat, més cars seran els costos.
 

Quant costarà el nou rebut comarcal?

Cada municipi tindrà un coeficient sobre la taxa de recollida del municipi, que incorporarà totes les bonificacions i reduccions que tingui aplicades cada unitat familiar o activitat econòmica per les variables que siguin: nombre de residents, superfície de l'immoble, elements socioeconòmics, tipus d'activitats, ús de la deixalleria o d'autocompostatge...

El coeficient per a la ciutat de Rubí és del 0,5759, el segon més elevat dels quatre municipis que no tenen identificació de l'usuari. El coeficient per a Sabadell serà de 0,8657; el de Terrassa, 0,5636 i el de Santa Perpètua de Mogoda, 0,4110.

Per calcular el preu del rebut, cal multiplicar el preu del rebut de la taxa municipal - en el cas de Rubí, s'incrementarà un 33% a partir del gener - pel coeficient. En el cas de Rubí, doncs, el rebut comarcal per a una llar de quatre persones serà d'uns 87 euros anuals més.

 

Participació