1 de 10
ensenyament

La jornada continuada, un desastre anunciat

per Xavier Corbera, 28 d'octubre de 2020 a les 18:00 |

«Tot plegat és una mala opció per tots els infants, una nefasta opció pels més desafavorits i un problema de gestió familiar per milers i milers de famílies»

No em puc estar de contestar públicament allò que fa setmanes que volta per les xarxes i els grups de WhatsApp de les escoles de Rubí. La petició de la jornada continuada és un desastre absolut si tenim en compte aquestes raons.

Primer. L’escola està pensada per donar el millor servei als alumnes i, per tant, cal pensar sobretot en ells. A més a més ens ajuda a conciliar la nostra vida social i laboral. Sense escola no podríem treballar.


Segon. Defenso la flexibilitat horària lligada a la reforma horària que permetria conciliar les necessitats dels alumnes, les escoles i les famílies. El canvi de xip implica organitzar el dia com ho fan els països europeus. En resum, fer-ho tot més aviat i amb marge per la flexibilització. I tot això fer-ho juntament amb un programa d’activitats extraescolars per a tothom.

Tercer. Les evidències científiques sobre els ritmes d’aprenentatge relacionats amb els ritmes biològics i els moments d’atenció i de fatiga i com l’aprenentatge millora amb l’alternança de l’activitat, el descans i l’alimentació. En canvi, no hi ha cap evidència que la compactació de l’horari escolar millori el rendiment, ans al contrari, augmenta la fatiga i la desmotivació.


Quart. La tendència a Europa va justament en direcció contrària a la compactació i jornada continuada. S’estan promovent horaris més extensos. Països com Finlàndia i Dinamarca estan desenvolupant projectes d’ampliació de jornada escolar (ara només matinal).

Cinquè. L’escola és l’espai on les diferències socioeconòmiques i culturals queden més diluïdes i, per tant, el lloc on es treballa millor la igualtat d’oportunitats. Milers i milers d’alumnes que amb una jornada continuada tindrien més hores sense atenció i també famílies que treballen fins més tard i que no poden pagar més activitats fora l’escola.

Sisè. El menjador escolar també és un moment educatiu i hem de potenciar-ho. Les AFA’s tenen un paper important a l’hora de prendre decisions per una alimentació saludable dels seus fills. En aquest sentit, també s’han incrementat les beques menjador per fer front a la forta demanda. El menjador escolar esdevé doncs una peça més en tot l’engranatge educatiu. Enguany, el Departament d’Educació ha ofert a les escoles la possibilitat de més flexibilitat per escurçar l’hora del migdia i així fer més raonable els temps entre la finalització de la classe del matí i l’inici de les de la tarda. L’objectiu a mitjà termini ha de ser integrar l’hora del menjador i del migdia dins de l’horari escolar, fent realment una jornada sense interrupcions.

Setè. Les escoles ja programen les seves activitats de tarda tenint en compte els ritmes biològics dels infants. Els alumnes surten a les 16.30 h, encara hi ha moltes hores per endavant per fer activitats.  

Vuitè. Aquesta demanda dirigida a l’escola pública tampoc podria tenir cap conseqüència en les activitats extraescolars, ja que aquestes també depenen dels horaris de les escoles concertades.

Novè. Aquesta demanada també entra en contradicció amb aquells que demanen retornar a la sisena hora i, al mateix temps, demanen la compactació de la jornada.

Tot plegat és una mala opció per tots els infants, una nefasta opció pels més desafavorits i un problema de gestió familiar per milers i milers de famílies.

 

Participació