Totes les actuacions del Pla d'Inversions en el cicle de l'aigua dels pròxims dos anys a Rubí

El ple del mes de maig va aprovar un Pla amb una dotació de 4,5 milions d'euros

Un abocament de residus al torrent dels Alous
Un abocament de residus al torrent dels Alous | Cedida
20 de maig del 2020
El ple del passat 7 de maig, corresponent al mes d'abril de 2020, va aprovar el Pla d'Inversions del Cicle de l'Aigua, que recull la previsió de les actuacions que es desenvoluparan al llarg dels anys 2020 i 2021, tant en el servei d'abastament com en el de clavegueram municipals. 

Les inversions que es contemplen pel que fa al Servei d'Abastament, s'agrupen en quatre grans tipus: la millora i actualització de les instal·lacions, la renovació i ampliació de la xarxa, inversions associades al Pla Director d'abastament d'aigua i relacionades amb la qualitat de l'aigua. Pel que fa al Servei de Clavegueram, s'hi inclouen inversions de renovació d'elements de captació, renovació i ampliació de la xarxa, relatives al Pla Director del Servei de Clavegueram i també al control d'abocaments.

En total, són 4.497.638 euros, 2.497.371 per al Servei de Clavegueram i 2.000.267 per al Servei d'Abastament, que s'executaran durant l'any 2020 i 2021.

La millora i actualització de la xarxa existent, el gruix de les inversions del Servei d'Abastament d'Aigua Potable

El gruix de les inversions en el Servei d'Abastament serà per millorar i actualitzar les instal·lacions i renovar i ampliar la xarxa: es renovaran els hidrants existents, s'adequaran els dipòsits de distribució del sistema d'abastament de Ximelis, Cova Solera i Can Mir i s'instal·laran punts de càrrega d'aigua per altres serveis, com el de neteja viària; i es renovarà la xarxa de distribució existent en diversos punts de la ciutat, concretament als carrers Roser, Lourdes, la carretera d'Ullastrell, els carrers de Sant Joan, Marconi, Castelló i Alcanar. Aquestes inversios suposaran 1.903.539 euros en dos anys.

A la redacció del Pla Director del Servei d'Abastament d'Aigua s'hi destinaran 55.600 euros. El document servirà per caracteritzar la xarxa existent en els àmbits estructural, hidràulic, sanitari... i en funció de la diagnosi, preveure les actuacions que siguin necessàries en cada moment per resoldre les deficiències o mancances detectades. 

Finalment, i pel que fa a la qualitat de l'aigua, les inversions contemplen l'automatització del control de la qualitat mitjançant la instal·lació de punts de control de la xarxa (PCX), una inversió de 41.127,21€.

Aquestes inversions estaran repartides en dos anys: 977.715 euros el 2020 - incloent-hi la redacció del Pla Director i la instal·lació dels PCX - i 1.022.552 euros el 2021.

Es renovaran els col·lectors a diversos punts de la ciutat

Pel que fa al Servei de Clavegueram, la inversió més destacada serà en actuacions destinades a renovar i ampliar la xarxa de col·lectors, i es preveu actuar, en els dos anys vinents, als del carrer Sant Jordi, Carrasco i Formiguera, Plana de Can Bertran, Santa Eulàlia, Beethoven, Bach i el col·lector de la conca 2, Can Xercavins i Alous. Les inversions en aquests treballs seran d'1.469.398 euros en dos anys.

Pel que fa al col·lector de Can Xercavins, els Pressupostos de la Generalitat preveien una inversió de 50.000 euros després que l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Rubí signessin un conveni segons el qual seria l'ACA qui assumiria la redacció dels plecs de condicions i la licitació del projecte. Tot i que la previsió era que les obres s'executessin aquest 2020, encara no se sap quan es duran a terme.

També és remarcable la quantitat que es destinarà al control d'abocaments per tal de donar compliment a la normativa vigent i evitar els episodis d'abocament que es puguin anar detectant, com ara al torrent de l'Oriol o Xercavins; amb una inversió total de 800.000 euros entre 2020 i 2021.

Les inversions també inclouen la redacció del Pla Director del Servei de Clavegueram i la innovació i incorporació de nous elements de captació d'aigües pluvials en tot el municipi, una inversió que serà sostinguda en el temps perquè el nombre serà important i el seu desgast, continu.