1 de 10
pla d'equipaments

Quins són els equipaments previstos a Rubí en els pròxims vuit anys?

El document del Pla d'Equipaments en dibuixa 16, que seran claus per al desenvolupament de la ciutat, amb un cost d'uns 70 milions d'euros

Rubí es dotarà de 16 nous equipaments en els pròxims 8 anys | Ajuntament de Rubí
per Marta Casas, Rubí | 3 de gener de 2023 a les 14:06 |
Rubí ja compta amb un nou Pla d'Equipaments, amb una vigència de vuit anys, i que defineix aquells equipaments amb què s'ha de dotar la ciutat a curt, llarg i mitjà termini. Es tracta d'un document que ha estat treballat per les diverses àrees municipals i que té en compte les necessitats del municipi però també la situació financera i demogràfica prevista.

Aquest pla va ser aprovat al ple municipal del mes de desembre, amb els vots favorables de l'equip de govern - PSC i En Comú Podem - i el vot en contra de tota l'oposició (ERC, Cs, Veïns per Rubí i l'AUP), que va coincidir en criticar que s'hagués fet sense consens, a més de consideracions pròpies de cada formació.


En l'exposició del Pla d'Equipaments, la regidora encarregada de l'àrea, Marta Oliva, va explicar que el document fa un mapa dels equipaments ja existents i els que es projecten en el futur, un total de 16, distribuïts en els cinc districtes de la ciutat.

Quins són aquests equipaments, quines funcions tindran i quin és el pressupost que preveu el Consistori per a cadascun d'ells?


1. L'Ajuntament centralitzat


L'Ajuntament, o Casa de la Vila, és l'edifici on se celebren els plens i acull principalment l'activitat política, però és d'unes dimensions totalment insuficients per acollir l'activitat administrativa, que està repartida en 11 edificis diferents. El govern municipal ha defensat la necessitat de centralitzar tots els serveis en un sol lloc per tal d'oferir una atenció integral al ciutadà, facilitar la comunicació entre administratius de les diverses àrees i millorar l'eficiència energètica, entre d'altres.

On es farà? En una parcel·la entre el barri del Castell i el Centre. Una ubicació que, segons el Pla d'Equipaments, "respon a la necessitat de dotar Rubí d’una nova centralitat, creant una connexió entre les dues zones de la ciutat separades per la riera".

Quines actuacions es preveuen? Per començar, cal una modificació del Pla General d'Ordenació - oberta a consulta pública prèvia fins al 10 de gener - que es farà d'ofici per part de l'Ajuntament.

Quin cost tindrà? Aproximadament 19.000.000 d'euros.

Quan es farà? És un dels equipaments previstos a llarg termini (2027-2030), però el mateix Consistori reconeix que la temporalitat dels tràmits administratius fa improbable que l'edifici estigui enllestit en el termini de vigència del Pla d'Equipaments.

2. FabLab


L'Ajuntament va adquirir l'espai l'any 2020, i des d'aleshores se n'han conegut pocs detalls. El Pla d'Equipaments el defineix com un espai “per compartir informació, proposar idees, escoltar propostes, investigar nous àmbits d’activitat i fomentar el desenvolupament de l’experimentació en relació amb la indústria del municipi”, emmarcat en l'aprovació del Pla d’acció del pacte de l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí l'any 2011 i el Pla Director de Polígons el 2015.

On es farà? Al Passeig Francesc Macià, on hi havia les antigues oficines de La Caixa.

Quines actuacions es preveuen? El Pla no dona més deatalls que el fet que és un espai de "nova creació", amb l'objectiu de donar resposta a diversos reptes: un nou model econòmic de transformació industrial, les disfuncions del mercat de treball per la seva desconnexió entre el món productiu i educatiu i la poca transparència i ineficiència del sistema de qualificacions, la inclusió social per facilitar el model de desenvolupament econòmic local als barris i disposar d'un centre de referència en tecnologia al centre de la ciutat.

Quin cost tindrà? El preu de compra van ser 555.842 euros, i el cost de la reforma serà d'aproximadament 600.000 euros.

Quan es farà? Entre el 2024 i el 2026

3. Superson


Un altre equipament adquirit per l'Ajuntament l'any 2019 i que encara no té ús ni projecte definit. El Consistori justifica la seva compra per la necessitat d'espais per a gent jove i multifuncionals, aglutinant totes les funcions en un únic espai amb una dimensió suficient, cosa que facilita la planificació, la coordinació, el manteniment...
 

La nau de l'antiga Superson a Rubí Foto: Ajuntament de Rubí


On es farà? Al carrer del Pont, 9; a la zona del Castell.

Quines actuacions es preveuen? L'espai de nova creació ha de tenir espais de trobada, sales comunes o polivalents per ús compartit, un servei d'informació per a noves propostes artístiques, culturals i associatives; un servei de suport a la creació, un espai de producció audiovisual, una sala d'exposicions, sales d'assaig i residències; bucs d'assaig, un estudi de gravació i producció, un estudi de postproducció, un espai escènic, un espai auditori polivalent per a concerts i projeccions, un servei de cessió i lloguer d'espais a entitats i col·lectius per desenvolupar la seva activitat, una sala diàfana de ball i produccions teatrals, programació teatral i de dansa, formació per a joves en diversos àmbits, cursos i tallers habituals de l'Espai Jove, assessories laborals, sobre sexualitat i de parella LGTBI, de beques i formativa; Garantia Juvenil i altres programes juvenils, i una àrea de treball per a l'equip d'administració i gestió.

Quin cost tindrà? La nau de l'antiga fàbrica es va comprar per 1.452.000 euros i es preveu que el cost de les obres d'arranjament i rehabilitació serà d'aproximadament 6.000.000 d'euros.

Quan es farà? A llarg termini (2027-2030).

4. Antiga Estació


Es tracta d'un edifici protegit com a bé cultural d'interès local, cedit a l'Ajuntament el 2019, i que ja funciona com a espai expositiu.

On es farà? Està situada al carrer Historiador Josep Serra, amb una plaça exterior que duu el nom de plaça de l'Antiga Estació.

Quines actuacions s'hi faran? Es preveu una mínima intervenció a l'exterior i una reforma integral a l'interior: buidatge total de l'interior per aconseguir un espai diàfan. La plaça exterior es farà servir per fer actes i exposicions i actes culturals per dinamitzar l'entorn.

Quin cost tindrà? Aproximadament 275.000 euros.

Quan es farà? A mitjà termini (2024-2026).

5. Casino Espanyol


El Casino Espanyol es va adquirir durant el mandat passat, i al llarg d'aquest s'estan desenvolupant les obres de reforma integral i arranjament per convertir-lo en un espai cultural de referència a la ciutat, recuperant l'esperit dels casinos multiculturals de principis del segle XX.

On és? S'ubica a la plaça Catalunya de Rubí.

Quines actuacions s'hi fan? Les obres del Casino comporten la reforma, rehabilitació, substitució parcial, reparació, reconstrucció i consolidació de l'edifici de principis del segle XX, mantenint l'esperit i l'estructura originals. El pla d'activitats preveu usos com la programació d'espectacles professionals (arts escèniques i musicals), potenciació d'iniciatives professionals de producció local, celebració d'actes cívics, socials i empresarials, servei de bar amb possible programació cultural associada, i col·laboració amb entitats escèniques i musicals supramunicipals. També acollirà unes restes arqueològiques romanes de més de mil anys que es van descobrir durant les obres de rehabilitació.
 

Troballa arqueològica a les obres del Casino de Rubí Foto: Localpres


Quan es farà? Es preveu que la inauguració sigui el desembre de 2023.

Quin cost tindrà? La compra es va efectuar per uns 600.000 euros, i les obres d'arranjament tenen un cost aproximat de 6.200.000 euros.

6. Escola d'Hostaleria


La dotació d'aquest nou equipament respon a la voluntat de millorar les instal·lacions d'un espai econòmic molt important per a la ciutat i la ubicació de nous serveis, i dotar així el Mercat Municipal d'un nou servei que transcendeix el servei bàsic i principal de mercat d'aliments. Un servei que "esdevingui una novetat i que, alhora, doni encara més vitalitat a l'equipament", com es recull al Pla d'Equipaments. L'Escola d'Hostaleria donarà cabuda als alumnes del Pla de Transició al Treball d'Hostaleria i oferirà formacions diverses per a diversos públics, com ara els restauradors.

Quines actuacions s'hi faran? S'arranjarà l'equipament existent i es definirà el model de servei, que vol esdevenir un centre neuràlgic d'hostaleria al municipi i al Vallès Occidental, dotant-se d'un centre de formació gastronòmic, un restaurant on els joves puguin fer les seves pràctiques professionals o trobar una sortida professional estable.

Quan es farà? Està previst "a curt i mitjà termini", és a dir, entre el 2022 i el 2026.

Quin cost tindrà? L'Ajuntament preveu un cost aproximat de 400.000 euros.

7. Xarxa de Centres Cívics


Crear una xarxa de Centres Cívics és una de les grans assignatures pendents de la ciutat. El Pla d'Equipaments preveu dotar el municipi d'aquesta mena d'equipaments, de caràcter cultural i cívic, on es desenvolupen activitats ciutadanes diverses: "És una característica de l'evolució democràtica de l'estat de benestar en l'àmbit municipal", diu el document.

Quines actuacions es faran? Principalment s'arranjaran els equipaments ja existents amb aquestes funcions - i els de nova creació que es preveuen en els diversos Plans d'Inversió aprovats per l'Ajuntament - per poder-los dotar dels serveis que ofereixen els Centres Cívics: informació, formació, difusió i divulgació cultural, exposicions, foment i suport a la creació, iniciatives del territori, projectes de desenvolupament comunitari, espais com aules multimèdia, sala de jocs i de lectura; cessions d'espais, altres serveis com ludoteca, casals de joves i gent gran... De tots aquests, el Pla considera mínims els serveis d'informació, formació, difusió i divulgació cultural, suport a les iniciatives del terrirori i projectes de desenvolupament comunitari. Les accions es faran seguint les recomanacions d'un estudi d'implementació de centres cíviss i les diverses modalitats de gestió. I tot plegat quedarà recollit en el futur Pla Director de la Xarxa de Centres Cívics.

On es faran? Els Centres Cívics ja existents són a Ca n'Oriol, Can Fatjó i el Pinar; i se'n faran dos de nous a la zona esportiva del 25 de setembre i de Can Mir. La llista no és tancada, i s'hi podrien incorporar altres edificis.

Quan es farà? Entre el 2024 i el 2026.

8. Les Torres Massana


Amb la rehabilitació de les Torres Massana es vol aprofitar un equipament existent, abandonat i amb unes condicions de conservació "molt deficients". El Pla d'Equipaments vol convertir tota l'avinguda é una zona "més dinàmica i revitalitzada". A més, la Torre Salduba podria tenir un ús dinamitzador de la zona i recuperar un equipament que ha quedat abandonat, una tasca que ja està en marxa.

Quines actuacions s'hi faran? L'actuació es farà en dues fases: una primera, de rehabilitació seguint la fórmula escola-taller per rehabilitar integralment l'edifici, i una segona que contemplaria l'adaptació per poder acollir els recursos formatius de Rubí Forma relacionats amb la sostenibilitat i la transició ecològica. Prèviament, s'han de fer treballs consistents en "la seguretat de l'edifici per evitar actes vandàlics i/o ocupacions de l'edifici". A més, s'han de concretar les accions de planejament perquè siguin compatibles amb el futur POUM.

On es farà? A l'avinguda Massana.

Quan es farà? La primera fase es preveu a mig termini (2024-2026) i la segona, a llarg termini (2027-2030).

Quin cost tindrà? L'arranjament i rehabilitació de la Torre Salduba té un pressupost aproximat de 800.000 euros. El Pla d'Equipaments no detalla la previsió per a les altres dues torres.
 

La torre Massana desocupada i tapiada, al pati de la qual hi ha els animals Foto: Marta Casas


9. Sala Annexa al Celler Cooperatiu


La sala annexa del Celler Cooperatiu de Rubí està desvinculada del caràcter històric particular de l'edifici, i es planteja donar-li un ús polivalent responent a les demandes d'algunes entitats.

Quina actuació s'hi farà? Arranjar l'equipament existent per dotar-lo d'unes millors instal·lacions i que es pugui aprofitar per usos diversos, com exposició, cultural i escènic, però adaptable a més possibilitats.

On és? Al carrer Pintor Murillo, 89.

Quan es farà? Es preveu a mitjà termini (2024-2026).

Quin cost tindrà? El pressupost de les obres d'arranjament i rehabilitació és d'aproximadament 830.000 euros.

10. Edifici del carrer Orso


Actualment és un espai destinat a les entitats, però l'Ajuntament planteja reconvertir-lo en un solar on edificar habitatge públic i reubicar les entitats a altres espais.

On es farà? Al carrer Orso, 6.

Quina actuació s'hi farà? S'enderrocarà l'edifici i es construirà habitatge públic. El Pla d'Equipaments no detalla quin nombre d'habitatges es guanyarien amb aquesta actuació urbanística.

Quan es farà? A llarg termini (2027-2030).

Quin cost tindrà? El Pla d'Equipaments no ha previst pressupost per aquesta actuació.

11. Antics Cinemes


Els Antics Cinemes van ser adquirits per l'Ajuntament l'any 2004 (per 2.308.976 euros), i des d'aleshores no han tingut cap ús. Es consideren molt útils per plantejar un projecte que pugui suposar "un canvi en les dinàmiques del barri de Les Torres".

Quina actuació s'hi farà? Es preveu transformar l'edifici en un equipament que tingui espai per a entitats del municipi i possibles usos per a determinats serveis administratius, i un espai de referència cultural i escènica. Per donar ús als Antics Cinemes, cal executar unes obres d'impermeabilització de la plaça Constitució i rehabilitar l'edifici sencer.

On es farà? A la plaça de la Constitució.

Quan es farà? A llarg termini (2027-2030).

Quin cost tindrà? Les obres d'impermeabilització tenen un cost aproximat d'1.000.000 d'euros, mentre que la rehabilitació s'ha xifrat en uns 6.000.000.
 

Els Antics Cinemes, gairebé 20 anys tancats Foto: Cedida/AUP


12. Zona esportiva del 25 de setembre


La zona esportiva del 25 de setembre requereix una intervenció de millora que la converteixi en un espai esportiu i cívic de referència al barri. Aquest projecte forma part d'un dels Plans d'Inversions aprovats per l'Ajuntament en aquest mandat.

Quines actuacions s'hi faran? Les noves instal·lacions inclouran 8 vestidors per a 25 persones cadascun, 3 vestidors d'àrbitres i monitores per a 3 persones cadascun, diferenciats per homes i dones; una zona d'armaris relacionada amb els vestidors, un espai de magatzem, lavabos per als esportistes, graderies amb capacitat per a unes 2.000 persones, un espai d'oficines, amb 3 o 4 despatxos i una sala de juntes; una sala polivalent d'uns 80 metres quadrats, un magatzem de neteja, bugaderia, una infermeria o sala de recuperació, una sala de màquines, una sala de maquinària per al sistema de reg, una sala de musculació, un bar i local social amb accés des de l'exterior i possibilitat de terrassa, amb magatzem propi i lavabos interiors, i lavabos públics.

On es farà? A l'actual Zona Esportiva Municipal 25 de setembre.

Quan es farà? A curt termini (2022-2023)

Quin cost té? Les obres tenen un pressupost aproximat de 4.500.000 euros.

13. Zona Esportiva Can Mir


És una actuació que respon a la necessitat d'apropar serveis i dinamitzar la zona de les urbanitzacions aprofitant un equipament ja existent.

Quina actuació es farà? Ampliar la zona esportiva i dotar-la d'un edifici polivalena on ubicar cets serveis, a més d'acollir noves activitats. Ampliar el nombre de vestuaris, un nou espai per a centre cívic i seu del districte, una zona de restauració; i més activitats esportives com pistes de pàdel, camp de futbol de mides reglamentàries, una zona d'aparcament a l'interior de la parcel·la i una pista poliesportiva coberta.

On es farà? A l'actual zona esportiva de Can Mir, a l'avinguda de Can Mir amb el camí del Racó.

Quan es farà? La temporalitat s'estableix en dues fases, a curt (2022-2023) i mitjà terminis (2024-2026).

Quin cost té? Aproximadament 4.200.000 euros.

14. Noves instal·lacions esportives a Cova Solera


Aquest equipament vol respondre a les mancances d'espais per atendre tota la demanda de les entitats esportives de la ciutat, i en concret per a la gimnàstica esportiva.

Quina actuació s'hi farà? El nou projecte esportiu, que es farà per fases, inclourà noves pistes poliesportives i un espai adequat per a la gimnàstica esportiva. La primera fase consistirà en l'adequació dels terrenys i la construcció de l'espai per a gimnàstica i dues pistes polivalents, i en una fase següent es traslladarà l'actual deixalleria municipal a una altra ubicació i s'ampliaran les instal·lacions, connectant amb el camp de futbol de Can Fatjó.

On es farà? A Cova Solera, al lloc de les antigues pistes de petanca i la deixalleria.

Quan es farà? La primera fase es preveu a curt termini, i les següents, a mitjà i llarg.

Quin cost tindrà? La primera fase serà d'1.300.000 euros, i per a les següents, s'ha previst una inversió aproximada de 4.200.000 euros.

15. Ampliació dels serveis funeraris


Cal ampliar els serveis funeraris per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, ja que ha crescut la demanda.

Quina actuació s'hi farà? S'ha planificat l'ampliació i rehabilitació del cementiri, l'ampliació del tanatori i la dotació d'un crematori. Així, la ciutat tindrà 3.111 nínxols nous, 2.432 columbaris, 4 noves sales de tanatori, un jardí de la memòria i un crematori. També es faran obres de millora de l'accessibilitat, una reforma interior i de la coberta de l'edifici administratiu, i s'inclourà un espai de mort gestacional i perinatal al cementiri.
 


On es farà? A la ubicació de l'actual cementiri.

Quan es farà? El projecte es preveu en diferents fases a mitjà i llarg termini.

Quin cost tindrà? El cost total serà de 16.00.000 euros, distribuïts en les obres d'ampliació del cementiri (13.350.000), del tanatori (1.595.000), la construcció del nou crematori (890.000), les obres d'accessibilitat a l'edifici administratiu (150.000) i l'espai de mort gestacional i perinatal (25.000).

16. Adequació de la Deixalleria Municipal


Les instal·lacions actuals de la Deixalleria són "precàries", com les defineix el Pla d'Equipaments, i s'han de millorar.

Quina actuació s'hi farà? Les obres de millora comportaran la creació d'una nova oficina per a dos treballadors, un lavabo amb un espai per vestidor i taquilles, dos espais d'emmagatzematge de diferents estris per al seu reaprofitament, i treballs de millora de l'accessibilitat a l'edifici.

On es farà? A la Deixalleria de Cova Solera.

Quan es farà? A mitjà termini (2024-2026).

Quin cost tindrà? Es preveu una inversió d'aproximadament 253.000 euros.

 

Participació