1 de 10
la bombonera

Licitades les obres de restauració de «La Bombonera», a ca n'Oriol

L'actuació acabarà amb la zona asfaltada, millorarà el paisatge amb la plantació de més d'un centenar d'arbres i incorporarà un nou espai infantil, entre d'altres

Les obres de restauració de «La Bombonera» duraran uns vuit mesos | Projecte de restauració paisatgística
per Marta Casas, Rubí | 11 de gener de 2023 a les 17:36 |
L'Ajuntament de Rubí ha tret a licitació les obres per a la restauració de la zona de La Bombonera i el camí de Ca n'Oriol, una zona que va ser asfaltada fa més de vint anys en el marc d'un projecte per construir-hi habitatges que finalment no va tirar endavant.

Segons el projecte aprovat per la Junta de Govern Local el setembre de 2022, l'actuació consistirà en enderrocar la urbanització existent, afegint terres per assolir la cota del camí de Ca n'Oriol, i incorporar l'espai que ara ocupen els vials als camps agrícoles existents. La zona del vial principal, per la seva banda, es destinarà a crear noves àrees d'estada i d'esbarjo pel parc - s'instal·larà un nou espai infantil que ampliarà les activitats actuals -, i també es planteja enderrocar el ferm i les voreres, reaprofitant el matxuqueix de tot el material de formigó com a base per als nous camins.


Amb les obres, també es millorarà el paisatge: es reforçarà la vegetació existent en tot l'àmbit, per integrar-se a l'entorn i generar nous espais vegetals, plantant àrbres autòctons de baix requeriment hídric - un total de 132, d'espècies com aurons blancs, plataners, lledoners, freixes de fulla petita, oliveres, pins pinyers, roures catalans i americans i alzines - i en consonància amb les masses ja existents, sembrant barreges de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment, i plantar una enfiladissa davant del tancament oest de la Masia de Ca n'Oriol. Tot plegat s'acompanyarà d'uns fanals que seran de color marró, en consonància amb l'entorn.

El projecte preveu una millora del traçat i amplada dels camins de l'àmbit, amb traçats adaptats a les cotes del terreny, eixamplant-los i millorant-ne la secció constructiva, amb més gruixos que augmentin l'estabilitat. Així, el Camí de ca n'Oriol passarà a tenir 4 metres, els que permeten l'accés a l'est de la masia, entre 3 i 4 metres, i el camí del mirador, 3,5. Els camins també milloraran l'accessibilitat, amb camins de terra-ciment de pendents transversals del 2% i pendents longitudinals inferiors al 6% en els trams que ho permetin. A més, s'instal·laran jocs infantils accessibles.


Tot plegat s'executarà seguint criteris de sostenibilitat: la il·luminació serà amb leds, les espècies vegetals seran de baix rendiment hídric, els paviments dels camins es faran amb àrids reciclats i els jocs infantils, amb fustes naturals de tala controlada.

En fase d'obra es preveu fer un seguiment arqueològic, ja que l'àmbit del Camí de Ca n'Oriol està afectat tangencialment pel jaciment, la masia, el bosc i el roure de Ca n'Oriol.

 

Participació