1 de 10
residus

Nova instrucció per unes festes més sostenibles a Rubí

El text regula aspectes com el servei de begudes i menjar, els elements decoratius i la vaixella compostable

La Rambla del Ferrocarril acull diverses festes populars al llarg de l'any | Cedida
per Marta Casas, 16 de gener de 2023 a les 14:45 |
L'Ajuntament de Rubí ha aprovat recentment una instrucció per a l'ambientalització de les festes populars que se celebren a la ciutat, una normativa que pretén regular amb més detall allò que s'estableix en l'Ordenança de Residus en aquest àmbit. Es tracta d'una instrucció d'obligat compliment per part dels serveis gestors de l'Ajuntament, però també per part de les entitatsactivitats econòmiques i ciutadania que organitzi algun d'aquests esdeveniments. 

Així, els diversos agents implicats han d'assumir la responsabilitat de complir aquestes normes, i entre d'altres, incloure-les en la redacció dels contractes d'explotació dels bars de les festes o incloure-les en els acords que es puguin establir amb les entitats. 


Gots retornables si es preveuen més de 1.000 consumicions


La instrucció estableix que en totes les festes i actes populars on es prevegi un ús global de més de 1.000 consumicions s'haurà d'establir de manera obligatòria la gestió de gots retornables, ja sigui per part dels mitjans propis del servei de bar o per una empresa gestora especialitzada. Quan es prevegin menys de 1.000 consumicions, tot i que prioritàriament s'haurien de fer servir gots retornables, es podrà optar per l'ús de gots compostables. Aquesta mesura també és aplicable a altres elements de vaixella.


Pel que fa a les begudes, la instrucció estableix que els punts de distribució utilitzin envasos de vidre, servir les begudes a doll o amb dispensadors a pressió, i es prohibeix servir o utilitzar llaunes o brics. A més, totes les activitats festives hauran de comptar amb una font d'aigua d'ús públic, i en cas que no sigui possible s'ha d'organitzar el subministrament d'aigua en gerres o ampolles de gran format, i l'ús de gots reutilitzables i retornables. 

Càtering sostenible


A més, els entrepans no es podran servir en plats, sinó amb tovallons o bosses de paper, igual que les patates fregides, que també s'hauran de servir en paperines de paper o cartró, mai de plàstic o paper d'alumini. Els aliments com patates fregides, croquetes, olives, fuet... s'hauran d'utilitzar escuradents o punxons de fusta, mai forquilles compostables. 

A l'hora d'escollir el càtering, cal tenir present aquells que ofereixin productes ecològics, de proximitat i de temporada, i evitar aliments estacionals o importats, fer una planificació de les quantitats per no malbaratar-ne, i el parament de la taula (estovalles, tovallons...) hauria de ser o bé reutilitzable o bé de paper reciclat.

Totes les despeses de gestió de les vaixelles i elements complementaris aniran a càrrec de l'organitzador de l'activitat.

Elements decoratius i obsequis de poc impacte ambiental


La instrucció també fa referència als elements decoratius, i estableix que s'han d'escollir seguint el criteri prioritari que no generin residus o tinguin poc impacte ambiental: evitar els globus d'heli, els confetis metal·litzats, l'ús de plàstics... aquest mateix criteri l'han de seguir els obsequis o elements de merxandatge, procurant que no esdevinguin un residu ràpidament.
 

Confeti de paper al Carnaval de Rubí Foto: Marta Casas


Informació als assistents


En les festes i actes populars s'ha de fer conèixer a tots els participants que l'acte està ambientalitzat, i informar-los sobre el sistema de got retornable que s'hagi establert, que cal dipositar els elements compostables al contenidor de la brossa orgànica, i anunciar totes les decisions sostenibles que s'han pres en l'organització; una tasca a la qual pot ajudar el Servei Educatiu de Residus aportant cartells informatius.

El Servei de Gestió de Residus aportarà, com a mínim, un grup complet de contenidors per a facilitar la visualització de l'ambientalització de la festa. Es recorda que la correcta selecció dels residus és de caràcter obligatori per a tothom, tal com s'estableix a l'Ordenança de Residus. El nombre de contenidors de cada fracció (vidre, paper-cartró, orgànica, envasos i resta) podrà ser ampliat segons la previsió de generació de residus i volum de participants que prevegi l’organització.

Com s'ha de fer servir la vaixella compostable?


La vaixella compostable que proporciona el Servei de Gestió de Residus s'ha de conservar en un lloc sec, sense contacte directe amb el terra i sense exposició al sol. Si l'organitzador de l'activitat no té en compte aquests aspectes i la vaixella es degrada, haurà de fer-se càrrec de la totalitat del seu cost per reposar-la. A més, es recomana obrir els paquets de les vaixelles compostables d'un en un, per prevenir el malbaratament del material compostable, ja que els paquets oberts no es poden retornar.

Respecte a la vaixella compostable, la instrucció inclou unes indicacions específiques d'aplicació en la Fira de la Tapa: la vaixella estarà subjecta a la bonificació que estableix el preu públic vigent, però fins a unes quantitats llindars per a cada participant: 750 gots de 300 ml, 1.050 plats de 17 cm i 400 forquilles. Un cop superades aquestes quantitats, la compra s'efectuarà sense cap bonificació. A més, es recorda als restauradors que hauran de dipositar la vaixella compostable en contenidors propis de l'establiment per a la fracció orgànica.

La no selecció de residus o l'ús de vaixella de plàstic d'un sol ús durant aquesta festa implicarà, a banda del corresponent expedient sancionador, l'exclusió de participar a les fires que s'organitzin durant un any.
Participació