1 de 10
medi ambient

Obert el període per sol·licitar la reducció de la taxa de residus per a activitats comercials i industrials

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener de 2020

per RubiTV.cat, 10 de gener de 2020 a les 13:00 |
Les empreses i comerços de Rubí ja poden sol·licitar, des de l'1 de gener, la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials, que es concedeix a aquells comerços i indústries que disposin d'un gestor de residus privat i acreditat per l'Agència de Residus de Catalunya; tal com disposa l'ordenança fiscal número 16 en vigor des de l'1 de gener de 2015.

Per tramitar la sol·licitud de la reducció o exepció s'ha de presentar una instància i el certificat de l'empresa encarregada de gestionar els residus durant un any com a mínim, i si el certificat té una durada de més d'un any, la pròrroga no es farà de manera automàtica, per tant cal presentar el certificat anualment.


Per poder gaudir de l’exempció de la quota en les activitats industrials és necessari que en el certificat consti que es recullen els residus generals o banals, codificats per l’Agència de Residus de Catalunya com CER 200301 o bé CRC 200199. Per a les activitats comercials, la reducció de la quota s’estableix en funció de la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona (cartó, paper, envasos, vidre...) i el tipus d’activitat que es duu a terme.

La sol·licitud s'ha de realitzar de manera telemàtica mitjançant el certificat digital, donant-se d'alta a les notificacions digitals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i accedir al portal de la Diputació.

 

Participació