pressupost 2020

Les xifres del Pressupost municipal de Rubí per al 2020

El Pressupost està condicionat per un Pla Econòmic i Financer que limita les inversions

per Marta Casas, 2 de febrer de 2020 a les 20:00 |
Ple municipal del mes de gener a Rubí | Malena Manobens
Aquesta informació es va publicar originalment el 2 de febrer de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Rubí ja compta amb un pressupost per al 2020 aprovat definitivament, gràcies als vots favorables de l'equip de govern, format per PSC i En Comú Podem. El pressupost es va aprovar de manera inicial el passat 19 de desembre, amb una abstenció d'ERC que volia donar "una oportunitat" als comptes per introduir-hi algunes modificacions per la via de les reclamacions. Unes reclamacions que han estat desestimades, igual que les presentades per Veïns per Rubí.

Com ja va explicar el govern en el ple d'aprovació inicial, el pressupost de 2020 està marcat per un Pla Econòmic i Financer, cosa que ha obligat l'Ajuntament a reduir el capítol d'Inversions i limitar-lo a aquells projectes que ja s'haguessin compromès, per tant sense incloure inversió nova.


Malgrat la reducció de les inversions (capítol VI), alguns programes del Pressupost han patit reduccions de fins a un 50% i d'altres, augments de prop del 30% en el global; és a dir, en algun dels altres capítols: Personal (I), Béns corrents i serveis (II) o Transferències corrents (IV).

On es produeixen les baixades de pressupost més significatives?


Com s'ha destacat en els plens d'aprovació inicial i definitiva del pressupost de l'any 2020, una de les retallades més significatives del pressupost es produeix en la partida d'Habitatge, que passa d'1.575.945€ a 1.096.162€, amb una reducció important de la subvenció a l'estructura de PROURSA, passant d'1,2 milions a menys de 900.000€.

Habitatge, però, no és la reducció més significativa de pressupost que s'observa en els comptes. Els recursos destinats al programa de Ciutadania i Civisme es redueixen en un 50%, especialment els del capítol de béns corrents i serveis, que passa dels 531.854€ als 121.585, i que es destinaran a la mediació ciutadana, al Pla d'Acollida per a Persones Nouvingudes i a cohesió social i convivència. D'aquest programa desapareixen les subvencions al lleure educatiu, dotades amb 12.000€ el 2019 i que s'imputen al programa de Joventut amb 6.000€; i els ajuts als infants per a activitats de lleure educatiu, pressupostades en 40.000€ l'any 2019.

El programa de Cooperació Internacional baixa en un 54%, passant dels 410.094€ als 232.495€, amb reduccions importants en Projectes de Cooperació - de 120.000 a 45.000€ -, i en programes de Sensibilització de la població sobre els valors de la Pau, el respecte als drets humans i la no violència - de 147.766 a 85.519€.

El pressupost també disminueix en un 30% en el programa destinat a la pavimentació de les vies públiques, passant dels 2.698.193,73€ als 1.948.923€, una davallada que es deu a la reducció d'inversions, que queda en 205.000€ repartits de la següent manera: 105.000 per a la pavimentació de calçades, 40.000 en manteniment del mobiliari urbà i 60.000 en inversió per eliminar barreres arquitectòniques. En el capítol de despeses corrents, però, es contemplen també 300.000€ en reparacions i manteniment de voreres (300.000€), de les vies públiques dels Polígons d'Activitat Econòmica (100.000€) i de les vies públiques de les urbanitzacions (100.000€).

El programa de la Dona també es veu retallat en un 30%, passant dels 229.109€ del 2019 als 158.123 del 2020. El capítol de personal es redueix a la meitat, mentre que el capítol de béns corrents i serveis baixa 30.000€.

També hi ha altres reduccions menys destacades, com un 22% en el programa de Promoció de l'ocupació, un 21% en Suport a les Entitats, un 19% en Joventut o un 17% en Medi Ambient i en Rubí Brilla.

On augmenten els recursos dels Pressupostos de 2020?

Un dels principals retrets de l'oposició ha estat l'augment del programa destinat a Òrgans de Govern, d'on surten les retribucions dels regidors de govern, dels portaveus de grups municipals i dels assessors de govern i de grup municipal, del capítol I; les dietes per assistència a ple de la resta de regidors, del capítol II, i les assignacions als grups municipals, del capítol IV. Aquest programa ha augmentat en més de 500.000€, per l'augment de les retribucions de tots els membres del ple i dels assessors, a més de l'augment del nombre de regidors que formen part del govern, que són 13, mentre que l'any passat només eren 7, i dos d'ells - Maria Mas i Sergi Garcia - no tenien dedicació exclusiva.

L'augment més significatiu del Pressupost 2020, a banda de les retribucions, és un 28% més de recursos al programa de Transport Públic. L'augment es deu a un canvi respecte al Pressupost de 2019, en què es transferien 2.068.000€ a la Corporación Española de Transporte, i 25.628€ servien per finançar el conveni pel servei de transport Castellbisbal-Rubí. Aquesta segona despesa es manté igual, però el finançament del transport públic s'enfila fins els 2.894.240€.

Una altra partida que augmenta més d'un 20% és la de Promoció Educativa. Es destinarà més del doble del pressupost de l'any 2019 als diversos subprogrames d'aquesta àrea: acompanyament a l'escolaritat, prevenció de l'abandonament escolar prematur, ajuts i beques per garantir la cohesió social, serveis a la infància, ajuts per al petit manteniment dels edificis de les escoles, dinamització de les AMPA i la FAMPAR... També s'han pressupostat 314.000€ que es destinaran al Pla d'infància i adolescència de Rubí.

Fora d'aquest programa, s'incrementen els recursos per a l'Escola de Música, les escoles bressol municipals - tant la que es gestiona directament com les dues amb els serveis externalitzats - i també l'escola d'art.

Tot i que no hi ha cap més augment que superi el 20% de les despeses respecte el 2019, sí que cal destacar que es destinaran més recursos a neteja viària (un 4%), a Promoció i Foment de l'Esport o Comerç (8%), al programa de Gent Gran i amb dependència (un 9%). A més, el programa de Projecció Exterior es dotarà amb 146.000€, quan l'any passat no comptava amb despeses; i s'ha creat un programa nou de Clavegueram, amb 5.000€ per l'any 2020.

 

Participació