1 de 10
estudi de satisfacció ciutadana

Un 57% dels ciutadans, satisfets de viure a Rubí

Un 56% dels rubinencs creu que la ciutat està igual que fa un any

Els resultats de l'estudi anual de satisfacció ciutadana i coneixement de la ciutat | Ajuntament de Rubí
per RubiTV.cat, 5 de novembre de 2020 a les 16:00 |
L'Ajuntament de Rubí ha fet públics avui els resultats de l'estudi anual de satisfacció ciutadana i coneixement de la ciutat de l'any 2019, que entre el 18 i el 29 de novembre va recollir l'opinió de 414 persones residents a Rubí, mitjançant un procés aleatori d'entrevistes domiciliàries amb una distribució mostral proporcional als habitants per districtes, barris, sexe i trams d'edat.

En les entrevistes es demanava a les persones enquestades la seva valoració sobre diversos aspectes de la ciutat, el grau de coneixement dels serveis i quins són els canals d'informació i comunicació que fan servir més habitualment. 


Els resultats de l'enquesta de satisfacció ciutadana revelen que un 57% dels rubinencs està satisfet de viure a la ciutat, amb una valoració alta (20%) i mitjana-alta (37%). Només un 17% expressa una satisfacció mitjana-baixa o baixa, i el 26,5% restant se situa enmig.

Preguntats per aquells motius pels quals creuen que la gent coneix Rubí, la resposta amb més pes (40%) és la indústria, tot i que només un 13,7% diu que li agradaria que la ciutat fos coneguda per aquest aspecte. En canvi, un 26% diu que li agradaria que Rubí fos referent en cultura, i un altre 12% per la seva solidaritat.


Un 18,1% diu que hi ha "altres motius" pels quals té fama Rubí, tot i que són poc significatius dins de la mostra: la mala fama i la delinqüència (27,5%), per ser una ciutat dormitori (20%) o per la immigració (10%).

Un 56% dels rubinencs creu que la ciutat està igual que fa un any

En el moment de fer l'enquesta, un 56% dels ciutadans van respondre que creien que la ciutat estava igual que un any enrere, mentre que el 24% consideraven que estava pitjor o molt pitjor, i el 18% restant, millor. 

Per franges d'edat, les dones són més crítiques amb l'estat de la ciutat respecte del novembre de 2018: un 22,8% contesta que està pitjor, i un 7,9%, molt pitjor. Les franges d'edat més crítiques amb aquest aspecte són la d'entre 46 i 55 anys i la de més de 76 anys. Pel que fa a l'actuació del govern, un 57,5% la considera correcta, un 28% dolenta o molt dolenta i un 12%, bona o molt bona. 

La valoració de l'estat de la ciutat és, en general, bona: més d'un 40% creuen que és molt bona (entre 7 i 10 punts), un 34,5%, que està bé (entre 5 i 6 punts) i només un 20,7% diuen que és deficient o molt deficient. Entre els aspectes millor valorats de la ciutat hi torna a haver, com en altres edicions de l'estudi, l'Illa de vianants, els autobusos urbans o la senyalització viària.

Tornen a suspendre, com en altres enquestes, l'aparcament (3,25), les activitats per a joves (4,13) i el trànsit (4,65); mentre que les zones verdes, parcs i places (5,09) aproven per la mínima.

Només un 15,5% dels rubinencs pertany a alguna associació o entitat

Dels enquestats, només un 15,5% afirma formar part d'alguna de les moltes associacions i entitats que existeixen a Rubí. Les entitats que compten amb més participació per part de la ciutadania són culturals (25%), veïnals (18%), esportives (15,16%) i de solidaritat i de gent gran, amb un 14,1% cadascuna.
 

 

Participació