Totes les qüestions que es tractaran al ple municipal de Rubí del mes de setembre

Entre els punts més destacats, les ordenances fiscals per a l'any 2023

El ple arrencarà a les 17h d'aquest dijous, 29 de setembre
El ple arrencarà a les 17h d'aquest dijous, 29 de setembre | Localpres
Redacció
29 de setembre del 2022
Actualitzat a les 10:42h
El ple del mes de setembre de Rubí portarà diversos temes clau per al desenvolupament de la ciutat, com són les ordenances fiscals i l'aprovació de les línies principals del Pressupost 2023, o el Contracte Programa de Serveis Socials amb la Generalitat.

Respecte a les ordenances fiscals, Ana María Martínez ha destacat que el govern ha optat per mantenir la pressió fiscal a la ciutadania, és a dir que s'han conservat els mateixos impostos i preus públics. Així, no hi haurà variacions en l'IBI, el de vehicles de tracció mecànica i la plusvàlua. Només hi haurà una modificació tècnica de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per adaptar-los a les tarifes que marca el Col·legi d'Arquitectes.

On sí que es faran modificacions és a les taxes i preus públics, però no es tracta de grans variacions. Així, la taxa per a la llicència d'activitats es pagarà, a partir d'ara, en funció dels metres quadrats del negoci, és a dir que les naus i els locals s'ocupin a un preu més reduït en aquells casos que siguin de dimensions petites.

També augmentarà la taxa de retirada de vehicles abandonats per millorar la cobertura dels costos de la prestació del servei de grua, la taxa de cerimònies, que reduirà el cost per a les persones que vulguin tramitar l'expedient administratiu de matrimoni a 20 euros, i es recuperarà la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires i la de mercats i fires, que ha estat suspesa entre el 2020 i el 2022 per les afectacions de la Covid-19.

Pel que fa als preus públics, es deroguen les activitats de la Festa Major: l'any que ve, les activitats organitzades per l'Ajuntament per la Festa de Sant Pere seran gratuïtes, exceptuant les que es facin a La Sala o a l'espai 1413 del Pinar. Finalment, s'han actualitzat els preus i ajuts en la bonificació de la vaixella compostable, per adaptar-se al cost del servei, incorporant noves reduccions i eliminant la fiança de la vaixella reutilitzable.

L'alcaldessa ha argumentat que avui dia "són moltes les famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes", i és per això que l'administració ha d'ajudar a "alleugerir aquesta situació". També es mantindran, doncs, les exempcions i bonificacions fiscals.

Fiscalitat verda
En la proposta d'ordenances es mantenen tot un seguit de paràmetres que volen bonificar i premiar les persones i les empreses que impulsen millores encaminades a la producció i ús d'energies renovables. "Hem aprofitat els darrers canvis normatius que s'han impulsat des del Govern central per adaptar les nostres pròpies ordenances amb l'objectiu de combatre l'emergència climàtica", ha comentat l'alcaldessa.

Així, els habitatges que disposin d'instal·lacions d'autoconsum elèctric podran reduir l'IBI a la meitat, i també les que tinguin instal·lacions d'autoconsum compartit en comunitats de veïns. Les empreses podran obtenir una rebaixa del 50% a l'Impost d'activitats econòmiques (IAE), que se suma a la bonificació del 95% de l'ICIO que es va incorporar anys enrere.

L'impost de vehicles de tracció mecànica també manté el canvi de sistema de bonificacions que pot oscil·lar entre el 50 i el 75% en funció del distintiu ambientals aprovats per la Direcció General de Trànsit.
 

Un cotxe amb una etiqueta ambiental aparcat Foto: Adrià Costa


Pla de pagament personalitzat dels impostos
El ple de Rubí aprovarà aquest dijous una proposta, aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona, per implementar un pla de pagament personalitzat dels impostos per tal que tots els ciutadans puguin fer efectiu el pagament dels impostos en període voluntari.

Aquest pla permet planificar i distribuir el pagament dels tributs anuals en un pagament fraccionat, ajustat a les necessitats de cada contribuent, possibilitant la recaptació dels tributs en període de pagament voluntari perquè sigui més flexible i còmoda, sense generar interessos.

Contracte Programa de Serveis Socials amb la Generalitat
El Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Rubí en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social és una eina que vol enfortir els equips d'atenció primària per donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania. Aquest contracte inclou diverses novetats "de capital importància per oferir un millor servei a la ciutadania", ha dit Moisés Rodríguez, portaveu del PSC.

Així, s'incorporaran nous professionals de perfils laborals nous, com un jurista-psicòleg, un tècnic de sensellarisme, un supervisor d'equips de primària i un terapeuta ocupacional. A més, el nou Contracte inclou el desplegament del Pla d'Inclusió Comunitària, en el marc del qual s'impulsen accions preventives per lluitar contra l'exclusió social des d'una mirada comunitària.

En aquest ple s'aprovaran definitivament els projectes dels vestidors i altres dependències al camp esportiu del Vint-i-cinc de setembre. Aquest era un dels set projectes municipals afectats per l'encariment de matèries primeres, i després que la licitació quedés deserta al juny, l'Ajuntament ha modificat el projecte per actualitzar-lo a la nova realitat dels preus materials.
 

Projecte de millora al camp de futbol del 25 de setembre Foto: Marta Casas


També s'aprovaran definitivament els de millora de l'accessibilitat de la xarxa bàsica de vianants que comportaran que dos trams del carrer Sant Pere i Sant Sebastià passin a ser de plataforma única. Es tracta de dos projectes finançats amb fons europeus a través de la convocatòria de Zones de Baixes Emissions. "Aquests àmbits, que tenen una elevada freqüència de pas de vehicles i persones, seran accessibles per tothom i més amables", ha explicat Andrés Medrano, portaveu d'En Comú Podem.

Renovació del Consell assessor i consultiu de Ràdio Rubí 
Finalment, el ple d'aquest dijous renovarà el Consell assessor i consultiu de Ràdio Rubí, òrgan que s'ha de renovar cada quatre anys. El consell està format per un membre proposat per cada partit amb representació, dos representants del sector comercial i dos representants d'entitats.

Un cop fet aquest tràmit, l'òrgan haurà d'escollir nova presidència i secretaria, i la primera tasca que tindrà serà emetre informes d'idoneïtat dels candidats que es presentin a la direcció de l'emissora municipal.

Mocions dels grups municipals
En aquest ple es presentaran quatre mocions: dues d'ERC, una de Ciutadans i una de l'AUP

Esquerra demanarà al ple la instal·lació de càmeres de seguretat als autobusos urbans, per una banda, i el suport municipal a la ILP per a la regularització extraordinària de persones immigrants a l'Estat espanyol. Cs, per la seva banda, demanarà solucions per a les plagues de rates i insectes que s'han detectat els últims mesos a la ciutat; i l'AUP proposa una bateria de mesures per millorar la mobilitat a peu entre el centre i les urbanitzacions.